PROGRAMI

KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PËRBASHKËT 2023

SHUKALB dhe SHUKOS kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së 11-të të Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet në datat 7 – 9 Nëntor, 2023 me prezencë fizike në Tiranë. Tema e Konferencës “Të Përshpejtojmë Ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme”, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2023 dhe ka të bëjë me përshpejtimin e ndryshimeve për të zgjidhur krizën e ujit dhe kanalizimeve dhe arritjes së Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) 6 – me premtimin që të gjithë do të kishin një menaxhim të sigurt të furnizmit me ujë dhe kanalizimeve deri në vitin 2030.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke përfshire ato politike, menaxheriale dhe çështje teknike. Konferenca ofron një platformë ku të gjithë profesionistët në sektorin e ujit, mblidhen dhe diskutojnë, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre mbi çështje me interes në sektorin e ujit.