Mirësevini në Konferencën dhe Ekspozitën tonë të Përbashkët, 2023

Në emër të SHUKALB dhe SHUKOS , kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën dhe Ekspozitën e 11-të të Përbashkët Ballkanike, që do të mbahet në datat 7-8- 9 Nëntor 2023, në Golem, Shqipëri, Grand Blue Fafa Resort.

Tema e Konferencës “Të Përshpejtojmë Ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme”, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2023 dhe në veçanti këtë vit nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Ujin e mbajtur në mars në qytetin e Nju Jorkut, dhe ka të bëjë me përshpejtimin e ndryshimeve për të arritur Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm 6 (OZHQ 6), duke siguruar akses në ujë të pastër dhe kanalizime për të gjithë.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike është shndërruar me të vërtetë në eventin më të madh në ndarjen e informacionit dhe networking në sektorin e ujit në Ballkanin Perëndimor. Me një audiencë prej mbi 500 pjesëmarrës nga Rajoni i Ballkanit dhe më gjerë, Konferenca vazhdon të ofrojë një platformë ku profesionistë të ujit, politikbërës, dhe profesionistë të biznesit nga sektori mblidhen dhe diskutojnë mbi çështje me interes, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre në përpjekje për të ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.

Si tradicionalisht, paralel me Konferencën, Komiteti Organizativ ka planifikuar një ambient të madh për Ekspozitën ku do të ekspozohen Pajisje, Teknologji dhe Shërbime, nga një rrjet i gjerë kompanish të sektorit privat që janë aktivë në sektorin e ujit të Rajonit të Ballkanit.

Ju mirëpresim në Konferencën tonë për të ndarë me ju interesin tonë të përbashkët për një mjedis më të mirë ujor në rajonin e Ballkanit.

Petrit Tare

President
SHUKALB

Jeton Shabani

President
SHUKOS

Themelimi i Qendrës së Ekselencës – Shoqëritë UK të së Ardhmes (UoF-CoE) 

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime luajnë një rol kyç në rritjen e aksesit dhe ofrimin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimeve të menaxhuara në mënyrë të sigurt për të gjithë qytetarët, në përputhje me Objektivin Nr.6 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG 6). Programi i Bankës Botërore për Ujin në bashkëpunim me Sekretariatin e Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), prezanton Qendrën e Ekselencës – Shoqëritë UK të së Ardhmes (UoF-CoE), – një qendër dedikuar dijes, inovacionit dhe bashkëpunimit. Kjo qendër është një gur themeli i rëndësishëm në transformimin e Shoqërive UK të së Ardhmes (UoF) që do të sjellë një ndikim global afatgjatë. 

Qendra e Ekselencës – Shoqëritë UK të së Ardhmes UoF-CoE bën bashkë profesionistë të rinj, ofrues të shërbimeve të ujësjellës kanalizimeve, institucionet qeveritare dhe ekspertë nga fusha të ndryshme. Qendra tejkalon mbështetjen tradicionale në përpjekjet e transformimit të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime dhe shërben si një inkubator inovacioni për përcaktimin e të ardhmes së sektorit të ujit. 

Bëhuni pjesë e ceremonisë së themelimit të Qendrës së Ekselencës – Shoqëritë UK të së Ardhmes (UoF-CoE) më 7 nëntor, gjatë Konferencës dhe Ekspozitës së 11-të të Përbashkët Ballkanike, në Golem, Shqipëri, në mjediset e “Grand Blue Fafa Resort”! 

 

ORGANIZATORËT

 

 

SHOQATA UJËSJELLËS KANALIZIME E SHQIPËRISË (SHUKALB)

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB), e themeluar në vitin 2000, është një Shoqatë profesionale, jofitimprurëse e profesionistëve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, e cila synon te përmirësojë menaxhimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve në Shqipëri, për ta bërë atë më efiçent, të qëndrueshëm dhe efektiv në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi në Shqipëri. Shoqata është e regjistruar sipas ligjit në Gjykatën e Tiranës.

Vizioni i SHUKALB është  “të njihet si Lider i Afirmuar në avancimin e cilësisë së performancës dhe qëndrueshmërisë në sektorin e ujit”.

Objektivat e Misionit:

  • Mbrojtja e interesave kolektive të profesionistëve të sektorit të ujit në Shqipëri;

  • Lider në shërbimin si burim njohurish, zhvillim profesional dhe network;

  • Investim në kohë dhe burime për rritjen e ndërgjegjësimit dhe tërheqjen e brezit të ri për të zhvilluar karrierën e tyre profesionale në sektorin e ujit;

  • Një forcë pozitive për nxitjen e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe partneritetit rajonal në Ballkanin Perëndimor.

 

 

SHOQATA E UJËSJELLËSVE DHE KANALIZIMIT TË KOSOVËS (SHUKOS)

Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), e regjistruar si Asociacion jo i inkorporuar, joprofitabil i anëtarëve dhe themelues të saje që janë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit–SHA dhe Njësitë Operative, komfor Ligjit Nr. 03/L-134 të Republikës së Kosovës. SHUKOS ka pasur një rritje mjaft të mirë të aktiviteteve gjatë pesëmbëdhjetë vjeçarit të parë të tij, dhe është sot një institucion  shumë i respektuar profesionalisht, si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Qëllimi i SHUKOS-it është të veprojë si një lidhje në mes të anëtarëve të saj për të zhvilluar, promovuar dhe mbrojtur interesat e përbashkëta të sektorit të ujit dhe ujërave të zeza, drejt krijimit të një sektori financiarisht të qëndrueshëm dhe të aftë për të çuar përpara bazat e përgjithshme në fushën e tyre të punës.

Objektivat e Misionit:

Mbrojtja e interesave të sektorit të ujit në Kosovë, përmes zhvillimit profesional dhe krijimit të rrjeteve qe të zhvillojë dhe avokoj për interesat e anëtarëve.

  • Të jetë Lider në shërbim, Lidershipi të shërbejë si një burim kryesor për dituri;

  • Të investoj kohë dhe burime për të ndërtuar vetëdijen dhe për të tërhequr brezat e rinjë për të zhvilluar një karrierë në sektorin e ujit;

  • Të jetë një forcë shtytëse për mirëkuptim të ndërsjellë, drejt bashkëpunimit dhe partneriteteve rajonale në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë.

KONFERENCA


Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:

Regjistrimi me tarifa të ulëta deri:
Dorëzimi i Abstrakteve:
Pranimi i Abstrakteve:
Programi i Avancuar:
Mbyllja e regjistrimeve:
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve:
Afati i Dorëzimit të CV-ve:
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale:

 

30 Shtator 2023
15 Shtator 2023
26 Shtator 2023
20 Tetor 2023
01 Nëntor 2023
03 Nëntor 2023
13 Tetor 2023
15 Nëntor 2023

REGJISTRIMI ONLINE

   

REGJISTRIMI NË EKSPOZITË

170,00 Euro/m²

Kompani anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now
220,00 Euro/m²

Kompani jo-anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now

LAJME

Video

Vendndodhja

Albania
Grand Blue Fafa Resort, Golem
+355 42 245 101info@balkansjointconference.org

Partnerët tanë

Dëshmi

Both me and DHI colleagues that attended the conference found all the topics of very much interest and very actual. It was a greatly organized event, favorable for connecting high level experts and professionals and we look forward for our next year participation.

Dr. Maria Cheveresan, Head of International Development Eastern Europe