Mirësevini në Konferencën dhe Ekspozitën tonë të Përbashkët, 2024

Në emër të SHUKOS dhe SHUKALB, kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën dhe Ekspozitën tonë të 12-të të Përbashkët Ballkanike që do të mbahet në 5 – 7 nëntor 2024, në Prishtinë, Kosovë, në Hotel Emerald.

Tema e Konferencës, Bashkëpunimi fqinjësor: Promovimi i paqes përmes menaxhimit ndërkufitar të ujit, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2024 dhe thekson rolin kryesor që luan uji në nxitjen e paqes dhe stabilitetit. Ai tërheq vëmendjen mbi lidhjen komplekse midis ujit, paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke vënë theksin në domosdoshmërinë e përpjekjeve kolektive për të trajtuar sfidat e ujit dhe për të kultivuar një botë më paqësore dhe më të qëndrueshme.

Bashkëpunimi ndërkufitar i ujit është i një rëndësie të veçantë kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, duke pasur parasysh tensionet dhe konfliktet historike. Duke u fokusuar në menaxhimin bashkëpunues të ujit, vendet mund të ndërtojnë besim, të rrisin bashkëpunimin rajonal dhe të krijojnë korniza për zhvillim të qëndrueshëm që përfitojnë të gjitha palët e përfshira.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike është konfirmuar në mënyrë të vendosur si një event kryesor i shkëmbimit të njohurive dhe rrjetëzimit brenda sektorit të ujit të Ballkanit Perëndimor. Duke tërhequr një audiencë prej mbi 500 pjesëmarrësish nga i gjithë Rajoni i Ballkanit, Konferenca ofron vazhdimisht një platformë dinamike për të bashkuar profesionistë të ujit, politikëbërës dhe ekspertë të industrisë. Pjesëmarrësit angazhohen në diskutime të rëndësishme për çështje të ngutshme, shkëmbejnë informacione të vlefshme dhe ndajnë përvojat e tyre të ndryshme. Ky mjedis bashkëpunues nxit inovacionin dhe promovon zhvillimin e vazhdueshëm të sektorëve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në të gjithë Rajonin e Ballkanit.

Përveç kësaj, Komiteti Organizativ ka planifikuar paralelisht një ekspozitë të madhe të pajisjeve, teknologjisë dhe shërbimeve. Kjo ekspozitë e gjerë do të shfaqë pjesëmarrje nga një sërë kompanish të sektorit privat të angazhuara në mënyrë aktive në sektorin e ujit në të gjithë Rajonin e Ballkanit. Të pranishmit do të kenë mundësinë unike për të eksploruar risitë më të fundit, shërbimet dhe teknologjitë më të avancuara që po formësojnë të ardhmen e menaxhimit të ujit.

Ju mirëpresim në Konferencën tonë të Përbashkët, ku do të bashkohemi në angazhimin tonë të përbashkët për të nxitur një mjedis më të mirë ujor për rajonin e Ballkanit.

Jeton Shabani

President
SHUKOS

Petrit Tare

President
SHUKALB

 

ORGANIZATORËT

 

 

SHOQATA UJËSJELLËS KANALIZIME E SHQIPËRISË (SHUKALB)

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB), e themeluar në vitin 2000, është një Shoqatë profesionale, jofitimprurëse e profesionistëve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, e cila synon te përmirësojë menaxhimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve në Shqipëri, për ta bërë atë më efiçent, të qëndrueshëm dhe efektiv në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi në Shqipëri. Shoqata është e regjistruar sipas ligjit në Gjykatën e Tiranës.

Vizioni i SHUKALB është  “të njihet si Lider i Afirmuar në avancimin e cilësisë së performancës dhe qëndrueshmërisë në sektorin e ujit”.

Objektivat e Misionit:

 • Mbrojtja e interesave kolektive të profesionistëve të sektorit të ujit në Shqipëri;

 • Lider në shërbimin si burim njohurish, zhvillim profesional dhe network;

 • Investim në kohë dhe burime për rritjen e ndërgjegjësimit dhe tërheqjen e brezit të ri për të zhvilluar karrierën e tyre profesionale në sektorin e ujit;

 • Një forcë pozitive për nxitjen e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe partneritetit rajonal në Ballkanin Perëndimor.

 

 

SHOQATA E UJËSJELLËSVE DHE KANALIZIMIT TË KOSOVËS (SHUKOS)

Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), e regjistruar si Asociacion jo i inkorporuar, joprofitabil i anëtarëve dhe themelues të saje që janë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit–SHA dhe Njësitë Operative, komfor Ligjit Nr. 03/L-134 të Republikës së Kosovës. SHUKOS ka pasur një rritje mjaft të mirë të aktiviteteve gjatë pesëmbëdhjetë vjeçarit të parë të tij, dhe është sot një institucion  shumë i respektuar profesionalisht, si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Qëllimi i SHUKOS-it është të veprojë si një lidhje në mes të anëtarëve të saj për të zhvilluar, promovuar dhe mbrojtur interesat e përbashkëta të sektorit të ujit dhe ujërave të zeza, drejt krijimit të një sektori financiarisht të qëndrueshëm dhe të aftë për të çuar përpara bazat e përgjithshme në fushën e tyre të punës.

Objektivat e Misionit:

Mbrojtja e interesave të sektorit të ujit në Kosovë, përmes zhvillimit profesional dhe krijimit të rrjeteve qe të zhvillojë dhe avokoj për interesat e anëtarëve.

 • Të jetë Lider në shërbim, Lidershipi të shërbejë si një burim kryesor për dituri;

 • Të investoj kohë dhe burime për të ndërtuar vetëdijen dhe për të tërhequr brezat e rinjë për të zhvilluar një karrierë në sektorin e ujit;

 • Të jetë një forcë shtytëse për mirëkuptim të ndërsjellë, drejt bashkëpunimit dhe partneriteteve rajonale në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë.

KONFERENCA

104Days
7Hours
54Mins
27Secs

Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:

Regjistrimi me tarifa të ulëta deri:
Dorëzimi i Abstrakteve:
Pranimi i Abstrakteve:
Programi i Avancuar:
Mbyllja e regjistrimeve:
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve:
Afati i Dorëzimit të CV-ve:
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale:

 

30 Shtator 2024
16 Shtator 2024
26 Shtator 2024
21 Tetor 2024
01 Nëntor 2024
03 Nëntor 2024
14 Tetor 2024
15 Nëntor 2024

REGJISTRIMI ONLINE

   

REGJISTRIMI NË EKSPOZITË

170,00 Euro/m²

Kompani anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now
220,00 Euro/m²

Kompani jo-anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now

LAJME

Video

Vendndodhja

Kosova
Hotel Emerald, Prishtina
+355 42 245 101info@balkansjointconference.org

Partnerët tanë

  Dëshmi

  Both me and DHI colleagues that attended the conference found all the topics of very much interest and very actual. It was a greatly organized event, favorable for connecting high level experts and professionals and we look forward for our next year participation.

  Dr. Maria Cheveresan, Head of International Development Eastern Europe