INFORMACION MBI REGJISTRIMIN

TARIFAT E PJESËMARRJES NË KONFERENCË (NË EURO)

Kategoria e Pjesëmarrjes

Regjistrim i hershëm

(deri në 30 shtator)

Regjistrim i rregullt

(01 tetor  – 01 nëntor)

Në vend

(07 – 9 Nëntor)

Anëtar* Jo-anëtar Anëtar* Jo-anëtar Anëtar* Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 95 110 105 120 105 120
Kompani private 130 145 140 170 140 170
Individë 95 110 105 120 105 120
Profesionistë të rinj 65 N/A 65 N/A 65 N/A
Studentë 35 35 35 35 35 35
Institucione Publike 95 110 105 120 105 120
OJF/ Donatorë N/A 130 N/A 145 N/A 145

*) Anëtar i SHUKOS dhe/ose SHUKALB

Tarifa e regjistrimit përfshin hyrjen në sesione, pritjen gala; drekat, dhe pushimet për kafe


Regjistrimi me tarifa të ulëta: 30 shtator
Regjistrimi i rregullt: 01 Tetor – 01 nëntor
Regjistrimi në vend: 07 – 09 nëntor