MIRËSEARDHJA

Pas dy vitesh organizimi të konferencave virtuale, SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të na bashkoheni fizikisht në Konferencën dhe Ekspozitën tonë të 10-të të Përbashkët Ballkanike që do të mbahet më 8-9-10 Nëntor 2022, në Prishtinë, Kosovë.

Tema e Konferencës, Ujërat nëntokësorë – Të bëjmë të padukshmen të dukshme, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2022, dhe sjell vemendjen tek rëndësia që ka mbrojtja cilësore dhe sasiore e burimeve tona nëntokësore. Tema është e një rëndësie të veçantë për vendet si Ballkani Perëndimor, të cilët mbështeten shumë në ujërat nëntokësore për nevojat e tyre të furnizimit me ujë.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike është shndërruar me të vërtetë në eventin më të madh në ndarjen e informacionit dhe networking në sektorin e ujit në Ballkanin Perëndimor. Me një audiencë prej mbi 500 pjesëmarrës nga Rajoni i Ballkanit dhe më gjerë, Konferenca vazhdon të ofrojë një platformë ku profesionistë të ujit, politikbërës, dhe profesionistë të biznesit nga sektori mund të mblidhen dhe diskutojnë mbi çështje me interes, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre në përpjekje për të ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Rajonin e Ballkanit.

Si tradicionalisht, paralel me Konferencën, Komiteti Organizativ ka planifikuar një ambient të madh për Ekspozitën ku do të ekspozohen Pajisje, Teknologji dhe Shërbime, nga një rrjet i gjerë kompanish të sektorit privat që janë aktivë në sektorin e ujit të Rajonit të Ballkanit.

Ju mirëpresim në Konferencën tonë të Përbashkët për të ndarë me ju interesin tonë të përbashkët për një mjedis më të mirë ujor në rajonin e Ballkanit.

Zenel Zenlaj

President
SHUKOS

Petrit Tare

President
SHUKALB

 

ORGANIZATORËT

 

 

SHOQATA UJËSJELLËS KANALIZIME E SHQIPËRISË (SHUKALB)

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB), e themeluar në vitin 2000, është një Shoqatë profesionale, jofitimprurëse e profesionistëve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, e cila synon te përmirësojë menaxhimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve në Shqipëri, për ta bërë atë më efiçent, të qëndrueshëm dhe efektiv në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi në Shqipëri. Shoqata është e regjistruar sipas ligjit në Gjykatën e Tiranës.

Vizioni i SHUKALB është  “të njihet si Lider i Afirmuar në avancimin e cilësisë së performancës dhe qëndrueshmërisë në sektorin e ujit”.

Objektivat e Misionit:

  • Mbrojtja e interesave kolektive të profesionistëve të sektorit të ujit në Shqipëri;

  • Lider në shërbimin si burim njohurish, zhvillim profesional dhe network;

  • Investim në kohë dhe burime për rritjen e ndërgjegjësimit dhe tërheqjen e brezit të ri për të zhvilluar karrierën e tyre profesionale në sektorin e ujit;

  • Një forcë pozitive për nxitjen e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe partneritetit rajonal në Ballkanin Perëndimor.

 

 

SHOQATA E UJËSJELLËSVE DHE KANALIZIMIT TË KOSOVËS (SHUKOS)

Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), e regjistruar si Asociacion jo i inkorporuar, joprofitabil i anëtarëve dhe themelues të saje që janë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit–SHA dhe Njësitë Operative, komfor Ligjit Nr. 03/L-134 të Republikës së Kosovës. SHUKOS ka pasur një rritje mjaft të mirë të aktiviteteve gjatë pesëmbëdhjetë vjeçarit të parë të tij, dhe është sot një institucion  shumë i respektuar profesionalisht, si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Qëllimi i SHUKOS-it është të veprojë si një lidhje në mes të anëtarëve të saj për të zhvilluar, promovuar dhe mbrojtur interesat e përbashkëta të sektorit të ujit dhe ujërave të zeza, drejt krijimit të një sektori financiarisht të qëndrueshëm dhe të aftë për të çuar përpara bazat e përgjithshme në fushën e tyre të punës.

Objektivat e Misionit:

Mbrojtja e interesave të sektorit të ujit në Kosovë, përmes zhvillimit profesional dhe krijimit të rrjeteve qe të zhvillojë dhe avokoj për interesat e anëtarëve.

  • Të jetë Lider në shërbim, Lidershipi të shërbejë si një burim kryesor për dituri;

  • Të investoj kohë dhe burime për të ndërtuar vetëdijen dhe për të tërhequr brezat e rinjë për të zhvilluar një karrierë në sektorin e ujit;

  • Të jetë një forcë shtytëse për mirëkuptim të ndërsjellë, drejt bashkëpunimit dhe partneriteteve rajonale në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë.

KONFERENCA


Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:

Regjistrimi me tarifa të ulëta deri:
Dorëzimi i Abstrakteve:
Pranimi i Abstrakteve:
Programi i Avancuar:
Mbyllja e regjistrimeve:
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve:
Afati i Dorëzimit të CV-ve:
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale:

 

30 Shtator 2022
16 Shtator 2022
23 Shtator 2022
14 Tetor 2022
01 Nentor 2022
04 Nentor 2022
21 Tetor 2022
15 Nentor 2022

REGJISTRIMI ONLINE

   

Day 1
08 Nën 2022
Day 2
09 Nën 2022
Day 3
10 Nën 2022

Workshop “Analiza Hidraulike e Sistemit të Furnizimit me Ujë ose Binjakëve Dixhitalë për Menaxhimin e Ujit Pa të Ardhura dhe të Energjisë së Shoqërive UK”

Ky seminar ju prezanton sistemin Digital Twin të sistemeve të furnizimit dhe shpërndarjes me ujë dhe ndalet në aspektet praktike të përdorimit të tyre. Qëllimi i seminarit është të prezantojë metodologjitë, qasjet e sotme ndërkombëtare dhe të diskutojë me pjesëmarrësit nga ana praktike e punës së tyre të përditshme. Workshopi ofron një udhëtim drejt kompleksitetit të menaxhimit të ujit pa të ardhura dhe energjisë të zbatueshme nëpërmjet teknologjive të aksesueshme sot për shoqëritë.Njohuritë themelore mbi menaxhimin e UPA, mjetet dhe shembuj reale do të demonstrohen. Roli i modeleve hidraulike shpjegohet në një kontekst më të gjerë duke përfshirë aspekte të...
Read More
PETR INGEDULD

Forumi i Grupimit të Profesionistëve të Rinj të Ujit

Forumi i Ri i Profesionistëve të Ujit do të sigurojë një platformë të hapur për studentët e Universitetit të vitit të fundit dhe Profesionistët e Rinj të Ujit (më pak se 35 vjeç) të cilët punojnë në institucione të ndryshme në sektorin e ujit dhe ujërave të ndotura. Profesionistët e Rinj të Ujit janë të mirëseardhur për t’u anëtarësuar në Forum, pa asnjë kosto dhe të mësojnë për mënyrat për të zhvilluar karrierën e tyre në sektorin e ujit, duke përfshirë edhe edukimin dhe mundësitë e vazhimit të shkollimit në nivele MSc apo edhe PhD. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit:...
Read More

Workshopi Rajonal i Programit të Benchmarking për HUB-in Kosovë dhe Shqipëri

Workshopi i Programit Benchmarking për Kompanitë Ujësjellës Kanalizime, nën IAWD-D-LeaP, organizohet nga HUB-i shqipëfolës për Benchmarking SHUK-ve të Kosovës dhe Shqipërisë. Secila nga Kompanitë Ujësjellës Kanalizime që marrin pjesë në Programin e Benchmarking do të diskutojnë mbi progresin dhe të dhënat në Platformen UBP Data CaMP si një mjet i bazuar në Standarde Ndërkombëtare për të përmirësuar performancën e shërbimeve në Shqipëri dhe Kosovë. (Aktivitet i mbyllur me ftesë)

Takim i Përbashkët me Palët e Interesit mbi “Zhvillimin e Kapaciteteve në Sektorin e Ujit dhe Advokimin e Shoqatave për Krijimin e një Mjedisi Mbështetës”

Takimi i organizuar bashkarisht nga SHUKALB dhe SHUKOS synon të lehtësojë dialogun dhe koordinimin mes palëve të interesit mbi zhvillimin e kapaciteteve në sektorin ujësjellës kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe të lehtësojë advokimin e shoqatave për krijimin e një mjedisi mbështetës për zhvillimin e kapaciteteve. (Aktivitet i mbyllur me ftesë)

Fjala e Mirëseardhjes

Zenel Zenelaj, President, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Petrit Tare, President, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
Petrit Tare
Zenel Zenlaj
18:00-20:00

Drekë

Fjala Përshëndetëse

H.E. Albin Kurti, Kryeministër, Republika Kosovës, (PK)
H.E. Belinda Balluku, Zv. Kryeministër; Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri (PK)
H.E. Getoar Mjeku, Zëvendës Ministër, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
H.E. Linda Çavdarbasha, Zëvendës Ministre, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures, Kosovë
H.E. Thomas Kolly, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Zviceriane, Kosovë (PK)
H.E. Laurent Torche, Zëvendës Drejtues, Sekretari i Parë i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë, Ambasada Zviceriane, Kosovë
H.E. Matthias Conrad, Zëvendës Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Gjermane, Kosovë
SH.T. Albin Kurti
SH.T. Belinda Balluku
SH.T. Getoar Mjeku
SH.T. Linda Çavdarbasha
SH.T. Thomas Kolly
SH.T. Laurent Torche
SH.T. Matthias Conrad

Fjalë Përshëndetëse nga Sponsori i Ceremonisë së Hapjes së Konferencës

Gábor Brandstätter, Drejtor i Zhvillimit të Biznesit Ndërkombëtar, Kompania e Ujit të Budapestit
Gábor Brandstätter

Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve Kosova dhe Shqipëria

Çmimi i Bordit Drejtues 
Çmimi "Një Jetë në Sektor"

Mirëseardhja

Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Elisabeta Poçi

Fjala Përshëndetëse

Linda Çavdarbasha, Zëvendës Ministër, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Qeveria e Republikës së Kosovës
Enkelejda Muçaj, Zëvendës Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri
Enkelejda Muçaj
SH.T. Linda Çavdarbasha

Fjalimi Kryesor

Aude Farnault,Ekonomiste / Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë
“Të Shohim të Padukshmen: Vlera e Ujit”
Aude FARNAULT

Sesioni Plenar 1: Ujërat Nëntokësorë – Të Bëjmë të Padukshmen të Dukshme

Moderator: Elisabeta Poçi, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Fatlije Buza, Zyrtar për Cilësinë e Ujërave, Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kosovë
Fidaim Sahiti, EProgram për Zhvillim të Agjencisë së Mjedisit në Kosovë, Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, Kosovë
Ylber Mirta, Shef i Departamentit për Ujërat, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Maqedonia e Veriut
Petrit Tare, Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
Dr. Arben Gjata, Lektor, Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri
Aude Farnault, Ekonomiste / Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë
Diskutim
Elisabeta Poçi
Fatlije Buza
Petrit Tare
Ylber Mirta
DR. Arben Gjata
Fidaim Sahiti
10:35 - 11:00

Pushim për Kafe në Ambientin e Ekspozitës

Sesioni Teknik 1: Menaxhimi i Burimeve Ujore

Moderator: Dr. Ilir Abdullahu, KRU Prishtina, Kosovë
Hazir S. Çadraku, UBT - Institucion i Arsimit të Lartë, Kosovë
"Monitorimi i Prurjes së Ujit në Burimet e Pjesës Qendrore të Kosovës"
Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
""Përgatitja e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore Ishëm dhe Erzen, sipas Direktivës Kuadër të Ujit"
Maria Cheveresan, DHI Group, Rumani
"Zhvillimi i një Sistemi Informativ për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore"
Lorik Lajçi, Profesionist i Ri i Ujit, Kosovë
"Vlerësimi i Bilancit Ujor: Rasti i Kosovës"
Diskutim
Maria Cheveresan
Lorik Lajçi
Ermela Kraja
Hazir Cadraku
Dr. Ilir Abdullahu

Sesioni Teknik 2: Menaxhimi Teknik i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Moderator: Sokol Xhafa, KRU Prishtina, Kosovë
Amir Rexha,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i Teknologjive të Reja Augmented Reality dhe GIS në Virtualizimin e Infrastrukturës Nëntokësore të Rrjetit të Ujësjellësit"
Gábor Gönczi, Ramón Kreka, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Një Qasje Praktike për Aplikimin e Dinamikës Kompjuterike të Fluideve dhe Modelimit Hidraulik në një Kompani Ujësjellës Kanalizime"
Zoltán Herczegh, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Teknologjitë pa Gërmim nga 1” deri në DN1000 mm të Përdorura në Shtrimin e Tubave në Ujësjellësin e Budapestit"
Gent Bytyçi, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
“Aplikimi i GIS në Monitorimin e Ujit të Pa Faturuar”
Diskutim
Sokol Xhafa
Gent Bytyçi
Zoltán Herczegh
Ramón Kreka
Gábor Gönczi
Amir Rexha

Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Ujit Pa të Ardhura

Moderator: Mumin Morina,KRU Hidromorava, Gjilan, Kosovë
Thoma Koroveshi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
"Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve në Rrjetin e Ujësjellësit të Qytetit të Korçë"
Besar Grazhda,KRU “Hidroregjioni-Jugor”, Kosovë
"Zvogëlimi i Ujit të Pa Faturuar dhe Optimizimi Efiçient në Sistemin “SOZI”- Fshati Gjonaj, Prizren”
Petr Ingeduld, DHI Group, Hungary
"Zgjidhje të Zgjuara për Identifikimin dhe Lokalizimin e Humbjeve Fizike në Sistemet e Shpërndarjes së Ujit duke Përdorur Modele Dixhitale Binjake"
Edmund Riehle,FAST groupe CLAIRE, Gjermani
"Monitorimi i Tubacioneve të Mëdha Përmes Sensorit Akustik të Shpërndarë në Linjë"
Diskutim
Besar Grazhda
Thoma Koroveshi
PETR INGEDULD
Mumin Morina
Edmund Riehle

Sesioni Teknik 3: Sfidat Rregullatore

Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Elda Kruja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
"Metodologjia e Re e Përcaktimit të Tarifave për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri"
Hajrie Morina, Autoriteti Rregullator, Kosovë
"Zhvillimi dhe Sfidat e Sektorit Ujësjellës Kanalizime në Kosovë"
Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi
"Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet"
Diskutim
Milica Petrovic
Ndriçim Shani
Elda Kruja
Hajrie Morina
13:10-14:35

Drekë

Sesioni Plenar 2: Rajonalizimi i Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime: Sfidat dhe Mundësitë

Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Ndriçim Shani, Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilltar, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Camilo Lombana Cordoba, Specialist i Lartë për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet, Banka Botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Hajrie Morina, Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Diskutim
Baton Begolli
Klevis Jahaj
Elisabeta Poçi
Ndriçim Shani
AFRIM LAJÇI
Camilo Lombana
Hajrie Morina

Sesioni Teknik 5: Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërive UK

Moderator: Jovan Gjika, AKUM, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
"Rajonalizimi i Shërbimeve të UK në Kosovë: Implementimi i Procesit dhe Efektet në Përmirësimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Zhvillimi Korporativ i Shoqërive UK: Një metodë e Përgjithësuar"
Rozarta Pura, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri
"Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës"
Diskutim
Rozarta Pura
Jovan Gjika
Giel Verbeeck
AFRIM LAJÇI

Sesioni Teknik 6: Menaxhimi i Integruar i Aseteve

Moderator:Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Erdonita Humolli, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë   
"Menaxhimi i Integruar i Aseteve, HUB-i Kosovë"
Safete Isufi, KRU Prishtinë, Kosovë
"Praktikat e Menaxhimit të Aseteve në Kompaninë e Ujësjellësit të Prishtinës"
Bledar Meco, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
"Integrimi i Sistemeve të Informacionit në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë"
Bashkim Halabaku, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i ArcGIS Survey123 në Mbledhjen e të Dhënave në Terren dhe Vlerësimin e Tyre
Diskutim
Arbana Kola
Bledar Meco
Erdonita Humolli
Safete Isufi
Bashkim Halabaku

EVENTI SOCIAL

Priview Bar

Mirëseardhja

Abdullah Dërguti, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Abdullah Degruti

Fjala Përshëndetëse

Getoar Mjeku, Zëvendës Ministër, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
SH.T. Getoar Mjeku

Fjalimi Kryesor

Prof. Hamanth Kasan, CEO, Jyoti Human Development cc.; Anëtar i Nderuar, Shoqata Ndërkombëtare e Ujit, IWA, Afrika e Jugut
"Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Kohë të Pasigurta: Përballaja me Krizën Globale" 
Moritz Remé, Drejtor i Zyrës së KfW në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
"Ndërtimi i Qëndrueshmërisë së Sektorit të Ujit në Kosovë – Një Qasje e Integruar"
Moritz Remé
Prof Hamanth Kasan

Sesioni Plenar 3: Shërbimet UK në Kohë të Pasigurta: Përballja me Krizën Globale

Moderator: Premtim Islami, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
Adem Ahmetaj, Njësia për Politika dhe Monitorim për Ndërmarrjet Publike, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Elton Kacidhja, Administrator, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Zenel Zenelaj, Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Gábor Brandstätter, International Business Development Director, Budapest Waterworks, Hungary
Dr. Katerina Schilling,Drejtore e Sekretariatit, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Ujit të Basenit të Lumit Danub, Austri
Discussion
ADEM AHMETAJ
Premtim Islami
Klevis Jahaj
Katerina Schilling
Elton Kacidhja
Gábor Brandstätter
Zenel Zenlaj
10:35 - 11:00

Pushim për kafe në ambientin e ekspozitës

Sesioni Teknik 7: Kriza Energjetike: Sfidat dhe Masat Lehtësuese

Moderator: Dr. Evis Gjebrea,Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Flauers Shoshi, AKUM, Shqipëri
"Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve"
Christian Minelli, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit, WAREG, Itali
“Adresimi i Ndikimeve të Krizës Energjetike në Sektorin e Ujit në Evropë: Roli i Rregullatorëve Ekonomik”
Shamil Rexhepi, Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut
"Përballja me Krizën Energjitike dhe Sfidat Rregullatore në Maqedoninë e Veriut"
Zsuzsanna Nagy, DHI Group, Hungari
"Efikasiteti i Energjisë dhe Humbja e Ujit: Mënyra e Re e Trajtimit të Sistemeve të Furnizimit me Ujë"
Diskutim
Flauers Shoshi
Zsuzsanna Nagy
Shamil Rexhepi
Christian Minelli
Dr. Evis Gjebrea

Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur I

Moderator: Zef Maçi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri
Ervin Buçpapaj, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Menaxhimi i Ujërave të Ndotur Industrial – Korniza Ligjore në Kosovë"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Shtiqen Kukës"
Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Raushiq Pejë"
Lumni Sallahu, KRU "Hidroregjioni Jugor" Prizren, Kosovë
"Operimi dhe Mirëmbajtja e Impianteve për Trajtimin e Ujërave të Ndotura"
Diskutim
Lumni Sallahu
Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj
Ervin Buçpapaj
Zef Maçi
Elton Hasanaj

Sesioni Teknik 9: Menaxhimi i Shoqërive UK I

Moderator: Dr. Katerina Schilling,IAWD, Austri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë
"Planet e Sigurisë së Ujit si Qasje Globale për Sigurimin e Cilësisë së Ujit të Pijshëm"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Planet e Sigurisë së Ujit: Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve"
Radoslav Russev, Wadata, Bulgaria
"Një Masterklasë mbi Menaxhimin e e Shoqërive të Ujit në Rajonin e Danubit: Histori Suksesi nga Programi UMT, Cikli 1"
Diskutim
Radoslav Russev
Katerina Schilling
Elton Hasanaj
AFRIM LAJÇI

Sesioni Teknik 10: Menaxhimi i Ujit të Ndotur II

Moderator:Aranit Ukimeri,KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Sanja Horvat,Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Masat Shoqëruese në Operimin dhe Mirëmbajtjen e ITUN-it në Gjakovë"
Ylberinë Baliu, Y.E.S. Kosovë
"Racionalizimi i Infrastrukturës së Ujërave të Ndotur në Kosovë"
Avni Caka,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë
"Identifikimi i Problemeve në Sistemin e Kanalizimit duke Aplikuar CCTV"
Egzona Bejtullahu, Profesioniste e Re e Ujit, Kosovë
"Krahasimi i dy Tankeve të Dezinfektimit të Efluentit me Dizajn të Ndryshëm Gjeometrik"
Diskutim
Sanja Horvat
YLBERINË BALIU
EGZONA BEJTULLAHU
Avni Caka
Aranit Ukimeri

Sesioni Plenar 4: Ekonomia Qarkulluese në Kontekstin e Ujërave të Ndotur

Moderator:Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali,Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri
Petrit Tare, Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
Leonat Muskollari,Këshilltar për Ujë dhe Kanalizime, Orientimi i Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime drejt Performancës dhe Konsumatorit, GIZ Shqipëri
Arbana Kola,Menaxhere Projekti, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Lorik Dervishaj,Drejtues i Punimeve të Impiantit të Pejës, Kosovë
Diskutim
Lorik Dervishaj
Arbana Kola
Petrit Tare
Leonat Muskollar
Prof. Asoc Enkelejda Gjinali

Sesioni Teknik 11: Menaxhimi i Shoqërive UK II

Moderator: Nadire Vitija, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë
Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
"Praktikat e Mira Benchmarking të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Kosovë dhe në Shqipëri"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Përdorimi i Softuerit të Modelimit për të Përgatitur Modele komplekse 3FS në Përputhje me FAST për Kompanitë e Ujit"
Diskutim
Nadire Vitija
Giel Verbeeck
Valbona Paja

Sesioni Teknik 12: Cilësia e Ujit të Pijshëm

Moderator:Jeton Shabani,KRU Bifurkacioni Ferizaj, Kosovë
Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Dr. Linda Maxhuni,Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë
"Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm dhe Efektet e tij për Shëndetin Publik"
Luljeta Ajdini, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë UBT, Kosovë
"Përcaktimi i Biocilësisë së Ujërave te Pijshëm nga Kanali i Hapur i Ujit Furnizues deri tek Impianti për Përpunimin e Ujit të Pijshëm në Shkabaj Mbështetur tek Diatometë"
Diskutim
Jeton Shabani
Dr.Burbuqe Nushi-Latifi
Luljeta Ajdini
DR. LINDITA MAXHUNI-THAÇI

Përmbyllja e Konferencës

Abdullah Dërguti Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Elisabeta Poçi
Abdullah Degruti

REGJISTRIMI NË EKSPOZITË

150,00 Euro/m²

Kompani anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now
250,00 Euro/m²

Kompani jo-anëtare të SHUKALB/SHUKOS

Book Now

LAJME

Video

Vendndodhja

HOTEL EMERALD, PRISHTINË, KOSOVË
Prishtina-Skopje Highway, Prishtina 10000
+355 42 245 101info@balkansjointconference.org

Sponsors

Dëshmi

Both me and DHI colleagues that attended the conference found all the topics of very much interest and very actual. It was a greatly organized event, favorable for connecting high level experts and professionals and we look forward for our next year participation.

Dr. Maria Cheveresan, Head of International Development Eastern Europe