ANËTARËT E KOMITETIT TEKNIK TË PROGRAMIT

Prof. Enkelejda Gjinali (Kryetare e Komitetit të Programit), Lektore, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Znj. Bora Kolbucaj, Krye Financiere
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri

Znj. Brunilda Xhixho, Koordinatore e Drejtorit të Përgjithshëm dhe Menaxhere për Marrëdhëniet me Publikun
Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

Z. Jovan Gjika, Koordinator Projektesh
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

Z. Baton Begolli, Këshilltar për Politikat e Ujit
Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Znj. Lumnije Zekaj, Menaxhere e Departamentit të Ujërave të Zeza
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë

Z. Mumin Morina, Drejtor Teknik
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava – Gjilan, Kosovë

Z. Fadil Berisha, Zyrtar i Lartë për Raportim dhe Plan Biznes
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor – Prizren, Kosovë

Znj. Arbresha Dina, Zyrtare e Auditimit të Brendshëm
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë, Kosovë