Komiteti Teknik i Programit të Konferencës përbëhet nga profesionistë dhe ekspertë të sektorit të ujit nga Shqipëria, Kosova, dhe rajoni i Ballkanit. Komisioni do të jetë përgjegjës për të siguruar një balancë dhe cilësi të lartë të prezantimeve që do të mbahen gjatë Konferencë. Komiteti përbëhet nga këta anëtarë:

Ndriçim Shani (Kryetar i Komitetit të Programit), Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Gerta Ismailaja, Përgjegjëse e Sektorit të Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri

Prof. Dr. Enkelejda Gjinali, Lektore, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Elia Pendavinji, Drejtore Tregtare, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime,Korçë, Shqipëri

Valbona Paja, Zëvendës Drejtore e Përgjithshme, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

Baton Begolli, Këshilltar për Politikat e Ujit, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Ilir Abdullahu, Menaxher i Departamenti, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë

Mumin Morina, Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava – Gjilan, Kosovë

Ilir Rodiqi, Ligjërues, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Kosovë

Agron Dreshaj, Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini- Peje, Kosovë

Aranit Ukimeri, Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor – Prizren, Kosovë

Dafina Syla, Zëdhënëse e kompanisë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë, Kosovë