Zoltán Herczegh

Menaxher i Zhvillimit të Teknologjisë

Zoltán Herczegh

Menaxher i Zhvillimit të Teknologjisë

Biography

Zoltán Herczegh është një inxhinier i certifikuar i impianteve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve.
Ka mbaruar shkollën e mesme profesionale “Jenő Kvassay” për ndërtim dhe mirëmbajtje rrugësh dhe ka vazhduar studimet në “Kolegjin Teknik të Transportit dhe Telekomunikacionit” në Győr. Ai ka përvojë në ndërtimin e infrastrukturës së ujit, gazit dhe kanalizimeve. Për më tepër ai është i specializuar në menaxhimin e prodhimit, organizimin e proceseve dhe detyrat e logjistikës në impiantet industriale në Hungari. Aktualisht ai mban pozicionin e Menaxherit të Zhvillimit të Teknologjisë në Budapest Waterworks Hungary.