Zef Maçi

Drejtor i Shoqërisë Ujësjelles Kanalizme Lezhë.

Zef Maçi

Drejtor i Shoqërisë Ujësjelles Kanalizme Lezhë.
zefmaci@yahoo.com

Biography

Zef Maçi ka mbaruar Universitetin Shtetëror të Tiranës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Me pas është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë si Jurist pranë Universitetit “Luigj Gurakuqi”  në Shkodër.Maçi ka titullin “Avokat” nga Ministria e Drejtësisë, Dhoma e Avokaturës Tiranë. Ai ka qënë pjësmarrës në shumë konferenca kombëtare e ndërkombetare, simpoziume, trajnime e workshope dhe specializime brenda dhe jashtë vendit. Z. Maci prej 27 vitesh mban pozicionin e Drejtorit të Shoqërisë Ujësjelles Kanalizme Lezhë.

Në vazhdimesi Z. Maci është mandatuar si Këshilltar pranë organeve të qeverisjes vendore. Z.Maçi ka qenë Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Z. Maçi është një nga nismetarët e themelimit të Shoqatës Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë.

All sessions by Zef Maçi

Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur I

10 Nën 2022
11:00-12:00
SALLA BEETHOVEN