SH.T. Thomas Kolly

Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Zviceriane, Kosovë

SH.T. Thomas Kolly

Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Zviceriane, Kosovë

Biography