SH.T. Linda Çavdarbasha

Zëvendës Ministre, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures, Kosovë

SH.T. Linda Çavdarbasha

Zëvendës Ministre, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktures, Kosovë
linda.cavdarbasha@rks-gov.net

Biography

Znj. Linda Çavdarbasha është emëruar Zëvendësministre e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës më 6 Prill 2021.
Ajo është ekologe dhe aktiviste e përkushtuar me përvojë solide në zbatimin e projekteve që mbështesin jetesën e qëndrueshme dhe zhvillimin e gjelbër në Kosovë. Bazuar në interesat e saj kërkimore dhe të avokimit, ajo ka mbajtur detyra që mbështesin dhe promovojnë ruajtjen e jetesës së qëndrueshme, mbrojtjen e biodiversitetit, zhvillimin e ekonomisë së gjelbër qarkore dhe edukimin e gjeneratave të reja mbi çështjet mjedisore.
Ajo ka përvojë në menaxhim të projekteve të BE-së dhe donatorëve tjerë të huaj si rezultat i angazhimit në organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe kombëtare si: Associazione Trentino con i Balcani, Local Democracy Agency of Kosovo dhe Let’s Do It Peja.
Që nga Nëntori i vitit 2019-Prill 2021, ajo ka qenë delegate në Agjencionin për Demokraci Lokale në Kosovë i cili është pjesë e ALDA-Europe dhe Rrjetit Ballkanik për Demokraci Lokale (rrjet rajonal që përfshinë shtetet e Ballkanit Perëndimor).
Znj. Çavdarbasha është e diplomuar në Fakultetin e Biologjisë- dega Ekologji- Mbrojtje e Mjedisit, pranë Universitetit të Prishtinës. Ka vazhduar studimet Master në po të njëjtën degë dhe ka përfunduar një semestër në Departamentin e Biologjisë, Universiteti i Konstanz në Gjermani.
Znj. Çavdarbasha i përket subjektit politik Alternativa.
Ajo lindi në Pejë më 1994, dhe banon në Prishtinë. Ajo disponon njohje të shkëlqyer të gjuhës angleze dhe gjermane bazike.

All sessions by SH.T. Linda Çavdarbasha

Fjala Përshëndetëse

09 Nën 2022
09:10-09:20
SALLA BEETHOVEN