Radoslav Russev

Menaxher i Kompanive të Ujësjellësit, Sipërmarrës dhe Këshilltar

Radoslav Russev

Menaxher i Kompanive të Ujësjellësit, Sipërmarrës dhe Këshilltar

Biography

Rado Russev është menaxher i kompanive të ujësjellësit, sipërmarrës dhe këshilltar. Karriera e tij 10 vjeçare ndërthur punë në ujësjellës (nga pozicioni si ekspertë deri në menaxhimin e përgjithshëm të një kompanie rajonale të ujit), ka disa eksperienca në krijimin e politikave, duke përfshirë rolin si zëvendës ministër, këshillues të vazhdueshëm ndërkombëtar (fokusuar në reformat e politikave, forcimi i ujësjellësave dhe PPP) dhe pjesëmarrje aktive në krijimin dhe zhvillimin e një sipërmarrje në sektorin e ujit në Evropën Lindore – Hydrolia AD. Eksperienca e tij është e fokusuar në fushën e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve – menaxhimi i proceseve tregtare, financiare dhe organizative në Kompaninë e Ujit të Sofjes e ndjekur nga roli si menaxher i përgjithshëm në ristrukturimin e Kompanisë së Ujit Dobrich. Në 5 vitet e fundit Z. Russev ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e mekanizmave të ndryshëm të zhvillimit të kapaciteteve nën Programin e Ujit të Danubit duke përfshirë Partneritetin e Danubit (D-LeaP).