Flauers Shoshi

Zëvendës Drejtor i Agjensisë Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) në Shqipëri.

Flauers Shoshi

Zëvendës Drejtor i Agjensisë Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) në Shqipëri.

Biography

Z. Flauers Shoshi është diplomuar në inxhinieri ndërtimi në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe mban një master në Qeverisjen Vendore. Ai ka një përvojë të gjatë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, fillimisht si inxhinier dhe më pas si Administrator i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime të Malësisë së Madhe dhe Shkodër Fshat, për 13 vjet. Përvoja e tij përfshin gjithashtu sektorin privat ku ka punuar kryesisht si këshilltar teknik në sektorin e ujit. Përveç kësaj ai ka qenë anëtar aktiv në institucione dhe organizata të ndryshme. Që nga viti 2019, Z. Shoshi mban pozicionin e Zëvendës Drejtorit të Agjensisë Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) në Shqipëri.