Ervin Buçpapaj

Ekspert Menaxherial dhe Teknik, Sachsen Wasser GmbH

Ervin Buçpapaj

Ekspert Menaxherial dhe Teknik, Sachsen Wasser GmbH
ervin.bucpapaj@sachsenwasser.com

Biography

Z. Ervin Buçpapaj, ka mbaruar studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi ne vitin 2006. Me pas ka ndjekur studimet pas universitare ne Holandë, Master Shkencor në degen e Furnizimit me Ujë. Ai ka një eksperiencë të gjerë menaxheriale dhe teknike në sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizimeve ujit duke qenë në pozicione të ndryshme në departamentin Teknik pranë Shoqërisë Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për më shumë se 5 vjet. Që nga viti 2013, z. Buçpapaj është i përfshirë në fushën e konsulencës, duke punuar me projekte të ndryshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Aktualisht, udhëheq komponentin e Masave Shoqëruese të programit “Largimi i Ujërave të Ndotura në Kosovën Jugperëndimore Faza IV, Pejë” i cili mbështet KRU Hidrodrini në përmirësimin e shërbimeve të ujërave të ndotura në zonën e shërbimit në Pejë dhe për mbrojtjen e shëndetit publik dhe mjedisit për ato pjesë të pellgut të lumit Drini i Bardhë në Kosovë.