Erdonita Humolli

PROJEKT MENAXHERE – SHUKOS

Erdonita Humolli

PROJEKT MENAXHERE – SHUKOS
Erdonita.humolli@shukos.org

Biography

Erdonita Humolli ka magjistruar në Fakultetin Filozofik, Departamenti i Integrimeve Evropiane dhe Administratës Publike në Universitetin e Prishtinës. Angazhimi i saj në grupin YWP i mundësoi pjesëmarrjen në Konferencën e Përbashkët Ballkanike në 2017, si dhe vazhdimin e angazhimit të saj me SHUKOS për një praktikë tre-mujore duke filluar nga marsi i vitit 2018. Më pas, Erdonitës iu ofrua një pozicion si asistente e projekteve dhe programeve për SHUKOS. Që atëherë, ajo është përfshirë në mënyrë aktive në zgjerimin e aktiviteteve të kompanisë dhe nismave të tjera. Ajo ka marrë pjesë në disa trajnime dhe evente rajonale. Në vitin 2019, Erdonita u promovua në menaxhere të HUB-it për Projektin e Menaxhimit të Integruar të Aseteve për Kosovën dhe asistente administrative për Rrjetin Rajonal të Zhvillimit të Kapaciteteve, të dyja projekte të financuara nga GIZ.

Aktualisht, ajo është Projekt Menaxhere pranë SHUKOS-it