Bledar Meco

Koordinator i Teknologjisë dhe Informacionit pranë Drejtorise së Përgjithshme të UKT

Bledar Meco

Koordinator i Teknologjisë dhe Informacionit pranë Drejtorise së Përgjithshme të UKT

Biography

Z. Bledar Meco ka një diplomë Master Shkencor në Informatikë nga Universiteti i Shkencave të Natyrës, Tiranë. Pas studimeve universitare, ai punoi në sektorë të ndryshëm të IT-së në pozicione të ndryshme. Z. Meco ka një eksperiencë disavjeçare në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit dhe ka qenë pjesë e zbatimit dhe integrimit në projekte të ndryshme.
Që nga janari 2022, Z. Meco mban pozicionin e Koordinatorit të Teknologjisë dhe Informacionit pranë Drejtorise së Përgjithshme të UKT-së, duke ndjekur dhe asistuar proceset e transformimit dixhital, përditësimit të sistemeve aktuale. Integrimi me sisteme të reja si dhe bashkëpunimi dixhital me institucione të tjera shtetërore.
Gjithashtu, z. Meco po asiston UKT-në për ngritjen e sistemeve të mbrojtjes kibernetike, duke siguruar vazhdimësinë e proceseve në këtë institucion sipas metodave bashkëkohore.

All sessions by Bledar Meco

Sesioni Teknik 6: Menaxhimi i Integruar i Aseteve

09 Nën 2022
15:40 - 16:40
SALLA BEETHOVEN