Besar Grazhda

Koordinator në zbatimin e strategjis për zvogëlimin e UPF

Besar Grazhda

Koordinator në zbatimin e strategjis për zvogëlimin e UPF
besargrazhda@gmail.com

Biography

Besar Grazhda ka mbaruar studimet e nivelit bachelor në Universitetin Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimaterisë dhe Arkitekturës, Dega Hidroteknikë. Rruga e tij për të thelluar më tej njohuritë e tij si Inxhinier i Hidroteknikës vazhdon përmes studimeve Master në UBT – Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Infrastrukturës. Ai punon si inxhinier i Hidroteknikës tash e 8-vjet, i përfshirë drejtpërdrejt në planifikimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të projekteve. Prej më shumë se 5-vitesh, Besari punon si staf kryesor në Ndërmarrjen Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh. A. në Prizren. Përgjegjësitë e tij si koordinator nëzbatimin e strategjisë për zvogëlimin e UPF, janë mbledhja, analizimi i të dhënave, dhe krijimi i një plani pune, për uljen e UPF në shkallë rajonale.

Besari është anëtar i kryesisë në grupin e Profesionistëve të Rinjë të Ujit – PRU.

All sessions by Besar Grazhda

Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Ujit Pa të Ardhura

09 Nën 2022
12:05-13:05
SALLA BEETHOVEN