Bashkim Halabaku

Përgjegjës i zyrës së GIS dhe Aseteve në KRU “Hidromorava” Sh.a

Bashkim Halabaku

Përgjegjës i zyrës së GIS dhe Aseteve në KRU “Hidromorava” Sh.a
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Z. Bashkim Halabaku ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti Teknik, Dega e Inxhinierisë Mekanike. Ka një përvojë mbi 20 vjeçare me kompani prestigjioze ndërkombëtare me projekte në Kosovë në sektorin e ujit, ku ka punuar si ekspert teknik, pastaj me kompani vendore në pozita Menaxheriale dhe një kohë të shkurtë si UD Kryeshefit Ekzekutiv në KRU “Hidromorava” Sh. A. Gjatë kësaj kohe e kanë përcjellë shumë trajnime në fushat e Hartografisë, furnizimit me ujë, sektorit të TI – së, dhe ekskluzivisht në programet CAD, analizës dhe projektimit. Gjithashtu ka punuar si trajner për ndërmarrjet e ujësjellësit, ka një eksperiencë edhe në projektimin dhe menaxhimin e disa projekteve me shumë rëndësi në Kosovën Juglindore siç janë fabrikat e përpunimit të ujit. Aktualisht është përgjegjës i zyrës së GIS dhe Aseteve në KRU “Hidromorava” Sh. A., si dhe është Anëtar i Bordit të Drejtorëve në KRU Mitrovicë.