Aranit Ukimeri

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor - Prizren, Kosovë

Aranit Ukimeri

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor - Prizren, Kosovë
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Z. Aranit Ukimeri ka mbaruar studimet master në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Elektroteknikës.

Ai ka një eksperiencë mbi 25 vjeçare në udhëheqje teknike, ekzekutim, projektim, mbikqyrje, konsulencë dhe drejtim në fushën teknike. Gjithashtu, ai ka një eksperiencë të gjerë në menaxhimin dhe implementimin e projekteve ndërkombëtare me theks të veçante në sektorin e ujit dhe të efiçiencës energjetike. Është bashkautor i një sërë strategjive dhe kocepteve zhvillimore. Në Kosovë, kontributet i tij kryesore janë në shërbimet publike, shoqatat dhe organizatat që kanë të bëjnë me shërbimet e ujit dhe kanalizimit, si dhe me efikasitetin e energjisë. Ai merr pjesë aktive dhe të vazhdueshme në përgatitjen e strategjive dhe zbatimin e programeve të avancuara në monitorimin, vlerësimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës së përgjithshme ujore.

Pozicioni i tij aktual është Menaxher Teknik i Ujësjellësit Rajonal ‘Hidroregjioni Jugor’, J.S.C, Prizren. Nën drejtimin e tij, kompania ka arritur sukses të mira drejt funksionimit profesional dhe fokusimit në strategjitë e zhvillimit.