Workshopi Rajonal i Programit të Benchmarking për HUB-in Kosovë dhe Shqipëri

08 Nën 2022
14:30-17:30
Salla Mozart

Workshopi Rajonal i Programit të Benchmarking për HUB-in Kosovë dhe Shqipëri

Workshopi i Programit Benchmarking për Kompanitë Ujësjellës Kanalizime, nën IAWD-D-LeaP, organizohet nga HUB-i shqipëfolës për Benchmarking SHUK-ve të Kosovës dhe Shqipërisë. Secila nga Kompanitë Ujësjellës Kanalizime që marrin pjesë në Programin e Benchmarking do të diskutojnë mbi progresin dhe të dhënat në Platformen UBP Data CaMP si një mjet i bazuar në Standarde Ndërkombëtare për të përmirësuar performancën e shërbimeve në Shqipëri dhe Kosovë.

(Aktivitet i mbyllur me ftesë)