Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Ujit Pa të Ardhura

Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Ujit Pa të Ardhura

Moderator: Mumin Morina, KRU Hidromorava, Gjilan, Kosovë

Thoma Koroveshi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
“Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve në Rrjetin e Ujësjellësit të Qytetit të Korçë”

Besar Grazhda, KRU “Hidroregjioni-Jugor”, Kosovë
“Zvogëlimi i Ujit të Pa Faturuar dhe Optimizimi Efiçient në Sistemin “SOZI”- Fshati Gjonaj, Prizren”

Petr Ingeduld, DHI Group, Hungari
“Zgjidhje të Zgjuara për Identifikimin dhe Lokalizimin e Humbjeve Fizike në Sistemet e Shpërndarjes së Ujit duke Përdorur Modele Dixhitale Binjake”

Edmund Riehle, FAST groupe CLAIRE, Gjermani
“Monitorimi i Tubacioneve të Mëdha Përmes Sensorit Akustik të Shpërndarë në Linjë”

Diskutim