Sesioni Teknik 12: Cilësia e Ujit të Pijshëm

Sesioni Teknik 12: Cilësia e Ujit të Pijshëm

Moderator: Jeton Shabani, KRU Bifurkacioni Ferizaj, Kosovë

Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Dr. Linda Maxhuni, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë
“Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm dhe Efektet e tij për Shëndetin Publik

Luljeta Ajdini, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë UBT, Kosovë
“Përcaktimi i Biocilësisë së Ujërave te Pijshëm nga Kanali i Hapur i Ujit Furnizues deri tek Impianti për Përpunimin e Ujit të Pijshëm në Shkabaj Mbështetur tek Diatometë”

Diskutim