Fjalimi Kryesor

10 Nën 2022
09:10-09:35
salla BEETHOVEN

Fjalimi Kryesor

Prof. Hamanth Kasan, CEO, Jyoti Human Development cc.; Anëtar i Nderuar, Shoqata Ndërkombëtare e Ujit, IWA, Afrika e Jugut

“Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Kohë të Pasigurta: Përballaja me Krizën Globale”

Moritz Remé, Drejtor i Zyrës së KfW në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë

“Ndërtimi i Qëndrueshmërisë së Sektorit të Ujit në Kosovë – Një Qasje e Integruar”