PROGRAMI

Caption Lines Here
Day 1
08 Nën 2022
18:00-20:00

Drekë

Fjala Përshëndetëse

SH.T. Albin Kurti
SH.T. Belinda Balluku
SH.T. Getoar Mjeku
SH.T. Linda Çavdarbasha
SH.T. Thomas Kolly
SH.T. Laurent Torche
SH.T. Matthias Conrad

Fjalë Përshëndetëse nga Sponsori i Ceremonisë së Hapjes së Konferencës

Gábor Brandstätter, Drejtor i Zhvillimit të Biznesit Ndërkombëtar, Kompania e Ujit të Budapestit
Gábor Brandstätter

Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve Kosova dhe Shqipëria

Çmimi i Bordit Drejtues 
Çmimi "Një Jetë në Sektor"
Day 2
09 Nën 2022

Fjala Përshëndetëse

Linda Çavdarbasha, Zëvendës Ministër, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Qeveria e Republikës së Kosovës
Enkelejda Muçaj, Zëvendës Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri
Enkelejda Muçaj
SH.T. Linda Çavdarbasha

Fjalimi Kryesor

Aude Farnault,Ekonomiste / Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë
“Të Shohim të Padukshmen: Vlera e Ujit”
Aude FARNAULT
10:35 - 11:00

Pushim për Kafe në Ambientin e Ekspozitës

13:10-14:35

Drekë

EVENTI SOCIAL

Priview Bar
Day 3
10 Nën 2022

Mirëseardhja

Abdullah Dërguti, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Abdullah Derguti

Fjala Përshëndetëse

Getoar Mjeku, Zëvendës Ministër, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
SH.T. Getoar Mjeku

Fjalimi Kryesor

Prof. Hamanth Kasan, CEO, Jyoti Human Development cc.; Anëtar i Nderuar, Shoqata Ndërkombëtare e Ujit, IWA, Afrika e Jugut
"Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Kohë të Pasigurta: Përballaja me Krizën Globale" 
Moritz Remé, Drejtor i Zyrës së KfW në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
"Ndërtimi i Qëndrueshmërisë së Sektorit të Ujit në Kosovë – Një Qasje e Integruar"
Moritz Remé
Prof Hamanth Kasan
10:35 - 11:00

Pushim për kafe në ambientin e ekspozitës

Day 4
07 Nën 2023

Fjala e Mirëseardhjes

Zenel Zenelaj, President, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Petrit Tare, President, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
Petrit Tare
Zenel Zenelaj
Day 5
08 Nën 2023

Mirëseardhja

Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Elisabeta Poçi

Sesioni Plenar 1:

Moderator: Elisabeta Poçi, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Fatlije Buza, Zyrtar për Cilësinë e Ujërave, Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kosovë
Fidaim Sahiti, EProgram për Zhvillim të Agjencisë së Mjedisit në Kosovë, Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, Kosovë
Ylber Mirta, Shef i Departamentit për Ujërat, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Maqedonia e Veriut
Petrit Tare, Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
Dr. Arben Gjata, Lektor, Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri
Aude Farnault, Ekonomiste / Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë
Diskutim
Elisabeta Poçi
Fatlije Buza
Fidaim Sahiti
Petrit Tare
DR. Arben Gjata
Ylber Mirta

Sesioni Teknik 1:

Moderator: Dr. Ilir Abdullahu, KRU Prishtina, Kosovë
Hazir S. Çadraku, UBT - Institucion i Arsimit të Lartë, Kosovë
"Monitorimi i Prurjes së Ujit në Burimet e Pjesës Qendrore të Kosovës"
Ermela Kraja, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Shqipëri
""Përgatitja e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore Ishëm dhe Erzen, sipas Direktivës Kuadër të Ujit"
Maria Cheveresan, DHI Group, Rumani
"Zhvillimi i një Sistemi Informativ për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore"
Lorik Lajçi, Profesionist i Ri i Ujit, Kosovë
"Vlerësimi i Bilancit Ujor: Rasti i Kosovës"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 2:

Moderator: Sokol Xhafa, KRU Prishtina, Kosovë
Amir Rexha,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i Teknologjive të Reja Augmented Reality dhe GIS në Virtualizimin e Infrastrukturës Nëntokësore të Rrjetit të Ujësjellësit"
Gábor Gönczi, Ramón Kreka, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Një Qasje Praktike për Aplikimin e Dinamikës Kompjuterike të Fluideve dhe Modelimit Hidraulik në një Kompani Ujësjellës Kanalizime"
Zoltán Herczegh, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
"Teknologjitë pa Gërmim nga 1” deri në DN1000 mm të Përdorura në Shtrimin e Tubave në Ujësjellësin e Budapestit"
Gent Bytyçi, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
“Aplikimi i GIS në Monitorimin e Ujit të Pa Faturuar”
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 4:

Moderator: Mumin Morina,KRU Hidromorava, Gjilan, Kosovë
Thoma Koroveshi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri
"Kontrolli Aktiv i Rrjedhjeve në Rrjetin e Ujësjellësit të Qytetit të Korçë"
Besar Grazhda,KRU “Hidroregjioni-Jugor”, Kosovë
"Zvogëlimi i Ujit të Pa Faturuar dhe Optimizimi Efiçient në Sistemin “SOZI”- Fshati Gjonaj, Prizren”
Petr Ingeduld, DHI Group, Hungary
"Zgjidhje të Zgjuara për Identifikimin dhe Lokalizimin e Humbjeve Fizike në Sistemet e Shpërndarjes së Ujit duke Përdorur Modele Dixhitale Binjake"
Edmund Riehle,FAST groupe CLAIRE, Gjermani
"Monitorimi i Tubacioneve të Mëdha Përmes Sensorit Akustik të Shpërndarë në Linjë"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 3:

Moderator: Ndriçim Shani, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Elda Kruja, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
"Metodologjia e Re e Përcaktimit të Tarifave për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri"
Hajrie Morina, Autoriteti Rregullator, Kosovë
"Zhvillimi dhe Sfidat e Sektorit Ujësjellës Kanalizime në Kosovë"
Milica Petrovic, Agjencia Rregullatore e Energjisë, Mali i Zi
"Roli i Rregullatorit në Sektorin Ujësjellës Kanalizime në Malin e Zi: Sfidat dhe Aktivitetet"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Plenar 2:

Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Ndriçim Shani, Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilltar, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
Camilo Lombana Cordoba, Specialist i Lartë për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet, Banka Botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Hajrie Morina, Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 5:

Moderator: Jovan Gjika, AKUM, Shqipëri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
"Rajonalizimi i Shërbimeve të UK në Kosovë: Implementimi i Procesit dhe Efektet në Përmirësimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Zhvillimi Korporativ i Shoqërive UK: Një metodë e Përgjithësuar"
Rozarta Pura, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, Shqipëri
"Menaxhimi Organizativ dhe Struktura e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 6:

Moderator:Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Erdonita Humolli, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë   
"Menaxhimi i Integruar i Aseteve, HUB-i Kosovë"
Safete Isufi, KRU Prishtinë, Kosovë
"Praktikat e Menaxhimit të Aseteve në Kompaninë e Ujësjellësit të Prishtinës"
Bledar Meco, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
"Integrimi i Sistemeve të Informacionit në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë"
Bashkim Halabaku, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
"Aplikimi i ArcGIS Survey123 në Mbledhjen e të Dhënave në Terren dhe Vlerësimin e Tyre
Diskutim
Elisabeta Poçi
Day 6
09 Nën 2023

Sesioni Plenar 3:

Moderator: Premtim Islami, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
Adem Ahmetaj, Njësia për Politika dhe Monitorim për Ndërmarrjet Publike, Ministria e Ekonomisë, Kosovë
Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës - Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri
Elton Kacidhja, Administrator, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Zenel Zenelaj, Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Gábor Brandstätter, International Business Development Director, Budapest Waterworks, Hungary
Dr. Katerina Schilling,Drejtore e Sekretariatit, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Ujit të Basenit të Lumit Danub, Austri
Discussion
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 7:

Moderator: Dr. Evis Gjebrea,Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
Flauers Shoshi, AKUM, Shqipëri
"Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve"
Christian Minelli, Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit, WAREG, Itali
“Adresimi i Ndikimeve të Krizës Energjetike në Sektorin e Ujit në Evropë: Roli i Rregullatorëve Ekonomik”
Shamil Rexhepi, Rregullatori i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit, Maqedonia e Veriut
"Përballja me Krizën Energjitike dhe Sfidat Rregullatore në Maqedoninë e Veriut"
Zsuzsanna Nagy, DHI Group, Hungari
"Efikasiteti i Energjisë dhe Humbja e Ujit: Mënyra e Re e Trajtimit të Sistemeve të Furnizimit me Ujë"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 8:

Moderator: Zef Maçi, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë, Shqipëri
Ervin Buçpapaj, Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Menaxhimi i Ujërave të Ndotur Industrial – Korniza Ligjore në Kosovë"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Shtiqen Kukës"
Prof. Ass. Dr. Lavdim Osmanaj, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
"Aplikimi i Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Fshatin Raushiq Pejë"
Lumni Sallahu, KRU "Hidroregjioni Jugor" Prizren, Kosovë
"Operimi dhe Mirëmbajtja e Impianteve për Trajtimin e Ujërave të Ndotura"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 9:

Moderator: Dr. Katerina Schilling,IAWD, Austri
Afrim Lajçi, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Kosovë
"Planet e Sigurisë së Ujit si Qasje Globale për Sigurimin e Cilësisë së Ujit të Pijshëm"
Elton Hasanaj, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
"Planet e Sigurisë së Ujit: Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve"
Radoslav Russev, Wadata, Bulgaria
"Një Masterklasë mbi Menaxhimin e e Shoqërive të Ujit në Rajonin e Danubit: Histori Suksesi nga Programi UMT, Cikli 1"
Diskutim
Abdullah Derguti

Sesioni Teknik 10:

Moderator:Aranit Ukimeri,KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
Sanja Horvat,Projekti Shkarkimi i Ujërave të Ndotur në Kosovën Jugperëndimore, Masat Shoqëruese, Kosovë
"Masat Shoqëruese në Operimin dhe Mirëmbajtjen e ITUN-it në Gjakovë"
Ylberinë Baliu, Y.E.S. Kosovë
"Racionalizimi i Infrastrukturës së Ujërave të Ndotur në Kosovë"
Avni Caka,Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Kosovë
"Identifikimi i Problemeve në Sistemin e Kanalizimit duke Aplikuar CCTV"
Egzona Bejtullahu, Profesioniste e Re e Ujit, Kosovë
"Krahasimi i dy Tankeve të Dezinfektimit të Efluentit me Dizajn të Ndryshëm Gjeometrik"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Sesioni Teknik 11:

Moderator: Nadire Vitija, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë
Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
"Praktikat e Mira Benchmarking të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Kosovë dhe në Shqipëri"
Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
"Përdorimi i Softuerit të Modelimit për të Përgatitur Modele komplekse 3FS në Përputhje me FAST për Kompanitë e Ujit"
Diskutim
Abdullah Derguti

Sesioni Teknik 12:

Moderator:Jeton Shabani,KRU Bifurkacioni Ferizaj, Kosovë
Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Dr. Linda Maxhuni,Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Kosovë
"Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm dhe Efektet e tij për Shëndetin Publik"
Luljeta Ajdini, Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë UBT, Kosovë
"Përcaktimi i Biocilësisë së Ujërave te Pijshëm nga Kanali i Hapur i Ujit Furnizues deri tek Impianti për Përpunimin e Ujit të Pijshëm në Shkabaj Mbështetur tek Diatometë"
Diskutim
Elisabeta Poçi

Përmbyllja e Konferencës

Abdullah Dërguti Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Elisabeta Poçi
Abdullah Derguti