INFORMACION MBI REGJISTRIMIN

TARIFAT E PJESËMARRJES NË KONFERENCË (NË EURO)

Kategoria e Pjesëmarrjes

Early Bird

(deri në 30 shtator)

Regjistrim i rregullt

(01 tetor  – 01 nëntor)

Në vend

(08 – 10 Nëntor)

Anëtar* Jo-anëtar Anëtar* Jo-anëtar Anëtar* Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 85 100 95 110 95 110
Kompani private 120 135 130 160 130 160
Individë 85 100 95 110 95 110
Profesionistë të rinj 55 N/A 55 N/A 55 N/A
Studentë 25 25 25 25 25 25
Institucione Publike 85 100 95 110 95 110
OJF/ Donatorë N/A 120 N/A 135 N/A 135

*) Anëtar i SHUKOS dhe/ose SHUKALB

Tarifa e regjistrimit përfshin hyrjen në sesione, pritjen gala; drekat, dhe pushimet për kafe


Regjistrimi me tarifa të ulëta: 30 shtator
Regjistrimi i rregullt: 01 Tetor – 01 nëntor
Regjistrimi në vend: 08 – 10 nëntor