Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 4 Nëntor 2020,
Ora: 09:00-09:55
Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës
Mirëseardhja: Petrit Tare, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë ...
Read More

Fjalimi Kryesor

Data: 4 Nëntor 2020,
Ora: 09:30-09:45
Vangelis Constantinos, Sekretari Ekzekutiv, Partneriteti Global i Ujit - Mesdhetarë, Greqi "Adresimi i sfidave të ujit dhe
ndryshimeve klimatike përmes qasjeve nexus të ujit-energjisë-ushqimit-ekosistemit" ...
Read More

SESIONI PLENAR 1 UJI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE – VEPRIMET DHE ZGJIDHJET

Data: 4 Nëntor 2020,
Ora: 10:05-11:05
Moderator: Prof. Andrea Guerrini, Shoqata e Rregullatorëve Evropianë të Ujit, Itali ...
Read More

TECHNICAL SESSION 1 WATER RESOURCES MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGEE

Date: 4 November 2020,
Time: 11:10-12:10
Moderator: Arduen Karagjozi, Water Resources Management Agency, Albania ...
Read More

SESIONI TEKNIK 2. SFIDAT E RREGULLATORIT

Data: 4 Nëntor 2020,
Ora: 12:30-13:30
Moderator: Ilir Rodiqi, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Kosovë ...
Read More

SESIONI TEKNIK 3 MENAXHIMI I INTEGRUAR I ASETEVE 

Data: 4 Nëntor 2020,
Ora: 13:35-14:35
Moderator: Georgi Hristov, GIZ ORF MMS, Maqedonia e Veriut ...
Read More

Broshura e Programit të Konferencës