Sponsorizimi në këtë Konferencë të Përbashkët Ballkanike nuk është vetëm një mjet për të mundësuar njohjen e emrit të kompanisë tuaj në sektorin e ujit në rajonin e Ballkanit. Më shumë se kaq, gjithashtu tregon se kompania juaj kupton dhe mbështet vizionin e SHUKALB dhe SHUKOS, për të ofruar programe cilësore në shkëmbimin e njohurive me një kosto shumë të përballueshme për pjesëmarrësit e rajonit.

Për më tepër detaje paketat e sponsorizimit te dispnueshme, ju lutem lexoni Broshurën. Për të aplikuar për Sponsorizim, ju lutemi plotësoni Formularin e Regjistrimit për Sponsorizim.

SPONSORËT TANË

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRJETI RAJONAL PËR ZHVILLIMIN E KAPACITETEVE PËR SHËRBIMET E FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIMEVE (RCDN)

 

 

 

Projekti “Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve synon të rrisë efikasitetin dhe efiçencën e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore, duke kontribuar në ofrimin e shërbimeve më të mira për një numër më të madh të grupeve të popullsisë, të kenë akses në shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe kanalizime, dhe në përputhje me Acquis Communautaire mjedisor të BE-së.

Projekti është i financuar bashkërisht nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik (BMZ), dhe administrohet nën Projektin e GIZ “Fondi i hapur rajonal për Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbime Vendore (ORF MMS) ”, i komisionuar nga BMZ.

Website: https://rcdnsee.net/

BUDAPEST WATERWORKS (UJËSJELLËSI I BUDAPESTIT)

Për sa i përket madhësisë dhe cilësisë teknologjike, Budapest Waterworks (Ujësjellësi i Budapestit), me historinë e tij më shumë se 150-vjeçare, është një nga ofruesit kryesorë të shërbimeve të furnizimit me ujë në Evropën Qendrore Lindore.

Mbi 5,000 kilometra në gjatësi, rrjeti ynë i tubave të ujit të pijshëm furnizon kryeqytetin dhe zonën përreth. Aktivitetet e trajtimit të ujit, menaxhimit të rrjetit dhe testimit të cilësisë së ujit mbështeten nga teknologji të klasit botëror. Deri më sot si prodhimi dhe furnizimi i ujit të pijshëm janë plotësisht të automatizuar. Aktivitetet tona në lidhje me trajtimin dhe rrjetin e ujërave të ndotura, ndër të tjera, përfshijnë operacionet e Impiantit Qendror të Trajtimit të Ujërave të Ndotura të Budapestit, me zgjidhjet më moderne, miqësore ndaj mjedisit.

Njohuritë profesionale, të dizajnit dhe ndërtimit të bazuara në përvojën e gjerë operative dhe njohuritë e jashtëzakonshme inxhinierike sigurojnë një sfond të shkëlqyeshëm për projektet e zhvillimit teknik, midis të cilave ekzistojnë pajisje lëvizëse të trajtimit të ujit, si dhe projekte rehabilitimi, projektimi dhe ndërtimi, të zbatuara në objektet dhe rrjetin e ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura.

Në kuadër të projekteve tona ndërkombëtare të këshilluese, Ujësjellësi i Budapestit është i gatshëm të ndajë përvojën dhe njohuritë e mbledhura nga ekspertët tanë shumë të trajnuar në fushat e përmirësimit të eficencës të operacioneve teknike, si dhe menaxhimin e korporatave; reduktimin e ujit pa të ardhura, avancimin e mbledhjes së të ardhurave apo shërbimeve ndaj klientit – për të përmendur vetëm disa.

Në laboratorin e certifikuar dhe të akredituar ndërkombëtarisht të Kompanisë, testimi i gati 190,000 parametrave kryhet gjatë më shumë se 10,000 testeve kimike organike dhe inorganike, mikrobiologjike, mikroskopike biologjike dhe toksikologjike, cdo vit.

Furnizimi me ujë te pijshëm i kryeqyteti hungarez, Budapestit, bazohet tërësisht në 740 puse dhe kolektorë filtrimi horizontal, në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e të cilave filiali i kompanisë Duna Kút Kft. luan një rol kryesor. Këto puse lejojnë transmetimin e rreth 1 milion metra kub ujë të pijshëm.

Kërkimet profesionale nga vende të ndryshme në botë tregojnë dëshirën e partnerëve tanë për të bashkëpunuar. Negociatat dhe kontratat janë duke u zhvilluar në shumë vende evropiane dhe aziatike, nga Sri Lanka dhe Indonezia në Shqipëri dhe Serbi në fushat e konsultimit, zhvillimit teknologjik dhe marrëveshjeve kryesore të kontraktorëve.

Faqa e nternetit: https://www.vizmuvek.hu/en/

 

KONTI HIDROPLAST

Konti Hidroplast

KONTI HIDROPLAST është kompani maqedonase e orientuar drejt eksportit për prodhimin e tubave PE (polietileni) dhe PP (polipropileni). Website: http://www.konti-hidroplast.com.mk/

Kjo kompani ndodhet në jug të Republikë së Maqedonisë së Veirut, ne komunën e Gjevgjelisë. Konti Hidroplast u themelua në 1975 si një fabrikë e vogël për prodhimin e mjeteve dhe elementeve të plastikës së kombinuar me injeksion (injection model plastic).

Pas fillimit të suksesshëm të ndihmuar nga përvoja e fituar nga projekte të realizuara me sukses në Republikën e Maqedonisë se Veriut, sot kompania jonë është e orientuar drejt eksportit, dhe 95% e produkteve të saj eksportohen në tregjet ndërkombëtare.
Përveç përvojës, u bë e mundur hyrja në tregjet ndërkombëtare dhe më pas kontribuimi në shtrirjen e gjerë të produkteve tona me nje cilësi të lartë, sipas të gjitha standardeve të njohura nderkombëtare. Programi ynë aktual i prodhimit përfshin të gjitha fushat e aplikimit: tuba për sistemet e furnizimit me ujë, sisteme të ujërave të zeza, pusetat PE dhe PP, tuba për transportimin e produkteve të gazit dhe naftës, tuba për mbrojtjen e kabllove telekomunikuese, sistemet e kullimit dhe pajisjet për të gjitha dimensionet , të cilat gjithashtu variojnë nga një diametër prej 12 mm deri në 2000 mm.

Një nga faktorët kryesorë për qëndrueshmërinë pavarësisht konkurrencës së madhe është investimi i vazhdueshëm në teknologjinë inovative dhe ndjekja e progresit të përgjithshëm teknologjik. Kombinimi i të gjithë këtyre faktorëve kryesorë po kontribuojnë që Konti Hidroplast të luajë një rol të rëndësishëm në tregjet e brendshme dhe të huaja me praninë e vazhdueshme të projekteve të mëdha dhe të vogla të infrastrukturës.

 

XYLEM WATER SOLUTIONS

Xylem është një ekip ndërkombëtar i bashkuar nga një qëllim – të zhvillojë zgjidhje inovative për furnizimin e ujit në çdo cep të globit. Thelbi i punës sonë është të krijojmë teknologji të reja që optimizojnë përdorimin e burimeve ujore dhe ndihmojnë në ruajtjen dhe ripërdorimin e ujit. Ne analizojmë, përpunojmë, furnizojmë me ujë shtëpitë, zyrat, ndërmarrjet industriale dhe bujqësore, duke ndihmuar njerëzit të përdorin në mënyrë racionale këtë burim të vlefshëm natyror. Partneritete të ngushta janë krijuar midis nesh dhe klientëve tanë në më shumë se 150 vende të botës, ne vlerësohemi për aftësinë tonë për të ofruar produkte me cilësi të lartë nga markat kryesore, për shërbim efikas, për tradita të forta të inovacionit.