Sponsorizimi në këtë Konferencë të Përbashkët Ballkanike nuk është vetëm një mjet për të mundësuar njohjen e emrit të kompanisë tuaj në sektorin e ujit në rajonin e Ballkanit. Më shumë se kaq, gjithashtu tregon se kompania juaj kupton dhe mbështet vizionin e SHUKALB dhe SHUKOS, për të ofruar programe cilësore në shkëmbimin e njohurive me një kosto shumë të përballueshme për pjesëmarrësit e rajonit.

Për më tepër detaje paketat e sponsorizimit te dispnueshme, ju lutem lexoni Broshurën. Për të aplikuar për Sponsorizim, ju lutemi plotësoni Formularin e Regjistrimit për Sponsorizim.

SPONSORËT TANË

 

 

 

 

Budapest Waterworks (Ujësjellësi i Budapestit)

Për sa i përket madhësisë dhe cilësisë teknologjike, Budapest Waterworks (Ujësjellësi i Budapestit), me historinë e tij më shumë se 150-vjeçare, është një nga ofruesit kryesorë të shërbimeve të furnizimit me ujë në Evropën Qendrore Lindore.

Mbi 5,000 kilometra në gjatësi, rrjeti ynë i tubave të ujit të pijshëm furnizon kryeqytetin dhe zonën përreth. Aktivitetet e trajtimit të ujit, menaxhimit të rrjetit dhe testimit të cilësisë së ujit mbështeten nga teknologji të klasit botëror. Deri më sot si prodhimi dhe furnizimi i ujit të pijshëm janë plotësisht të automatizuar. Aktivitetet tona në lidhje me trajtimin dhe rrjetin e ujërave të ndotura, ndër të tjera, përfshijnë operacionet e Impiantit Qendror të Trajtimit të Ujërave të Ndotura të Budapestit, me zgjidhjet më moderne, miqësore ndaj mjedisit.

Njohuritë profesionale, të dizajnit dhe ndërtimit të bazuara në përvojën e gjerë operative dhe njohuritë e jashtëzakonshme inxhinierike sigurojnë një sfond të shkëlqyeshëm për projektet e zhvillimit teknik, midis të cilave ekzistojnë pajisje lëvizëse të trajtimit të ujit, si dhe projekte rehabilitimi, projektimi dhe ndërtimi, të zbatuara në objektet dhe rrjetin e ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura.

Në kuadër të projekteve tona ndërkombëtare të këshilluese, Ujësjellësi i Budapestit është i gatshëm të ndajë përvojën dhe njohuritë e mbledhura nga ekspertët tanë shumë të trajnuar në fushat e përmirësimit të eficencës të operacioneve teknike, si dhe menaxhimin e korporatave; reduktimin e ujit pa të ardhura, avancimin e mbledhjes së të ardhurave apo shërbimeve ndaj klientit – për të përmendur vetëm disa.

Në laboratorin e certifikuar dhe të akredituar ndërkombëtarisht të Kompanisë, testimi i gati 190,000 parametrave kryhet gjatë më shumë se 10,000 testeve kimike organike dhe inorganike, mikrobiologjike, mikroskopike biologjike dhe toksikologjike, cdo vit.

Furnizimi me ujë te pijshëm i kryeqyteti hungarez, Budapestit, bazohet tërësisht në 740 puse dhe kolektorë filtrimi horizontal, në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e të cilave filiali i kompanisë Duna Kút Kft. luan një rol kryesor. Këto puse lejojnë transmetimin e rreth 1 milion metra kub ujë të pijshëm.

Kërkimet profesionale nga vende të ndryshme në botë tregojnë dëshirën e partnerëve tanë për të bashkëpunuar. Negociatat dhe kontratat janë duke u zhvilluar në shumë vende evropiane dhe aziatike, nga Sri Lanka dhe Indonezia në Shqipëri dhe Serbi në fushat e konsultimit, zhvillimit teknologjik dhe marrëveshjeve kryesore të kontraktorëve.

Faqa e nternetit: https://www.vizmuvek.hu/en/