Formulari i Regjistrimit ne Konference-2021

Formulari i Regjistrimit ne Ekspozite_2021

Forma e regjistrimit online

Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:
Regjistrimi me tarifa të ulëta: deri në 30 Shtator 2021
Dorëzimi i Abstrakteve: 15 Shtator 2021
Pranimi i Abstrakteve: 22 Shtator 2021
Programi i Avancuar: 18 Tetor 2021
Mbyllja e regjistrimeve: 01 Nentor 2021
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve: 29 Tetor 2021
Afati i Dorëzimit të CV-ve: 22 Tetor 2021
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale: 15 Nentor 2021