Formulari i Regjistrimit ne Konference-2019

Formulari i Regjistrimit ne Ekspozite_2019

Forma e regjistrimit online

Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:

Regjistrimi me tarifa të ulëta: deri në 15 shtator 2019
Dorëzimi i Abstrakteve: 02 shtator 2019
Pranimi i Abstrakteve: 10 shtator 2019
Programi i Avancuar: 01 Tetor 2019
Mbyllja e regjistrimeve online: 01 nentor 2019
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve
/Punimeve finale/ CV-ve: 08 tetor 2019