Formulari i Regjistrimit ne Konference-2020

Formulari i Regjistrimit ne Ekspozite_2020

Forma e regjistrimit online

Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:

Regjistrimi me tarifa të ulëta: deri në 25 shtator 2020
Dorëzimi i Abstrakteve: 10 shtator 2020
Pranimi i Abstrakteve: 17 shtator 2019
Programi i Avancuar: 07 Tetor 2020
Mbyllja e regjistrimeve online: 01 nentor 2020
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve
/Punimeve finale/ CV-ve: 15 tetor 2020