Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 09:00-09:10

Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës

...
Read More

Sesioni Plenar 3: Menaxhimi i Infrastrukturës Ujësjellës Kanalizime në Kontekstin e Integrimit në BE

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 09:30-10:30

Moderator: Jovan Gjika, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës, ...
Read More

Sesioni Teknik 7: Menaxhimi i Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 10:35-11:35

Moderator: Agron Dreshaj, Kompania Rajonale e Ujësjellësit ...
Read More

Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 12:05-13:05

Moderator: Arbana Kola, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
...
Read More

Sesioni Teknik 9: Zgjidhjet Inovative

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 13:10-14:10

Moderator: Dafina Syla, Kompania Rajonale e Ujësjellësit ...
Read More

Përmbyllja e Konferencës:

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 14:10

Abdullah Derguti, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve ...
Read More

AKTIVITET TJETËR: FORUMI I PROFESIONISTËVE TË RINJ TË UJIT

Data: 5 Nëntor 2021,
Ora: 14:15-15:15

Forumi i Profesionistëve të Rinj të Ujit: ...
Read More