Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 4 Nëntor 2021,
Ora: 09:00-09:10

Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës

...
Read More

Sesioni Plenar 2: Ndërtimi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime të së Ardhmes: Të kuptojmë Udhëtimin Përpara

Date: 4 November 2021,
Time: 09:35-10:35

Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujërat, ...
Read More

Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Krizave

Data: 4 Nëntor 2021,
Ora: 10:40-11:40

Moderator: Philip Weller, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive ...
Read More

Sesioni Teknik 5: Menaxhimi i Operimit Teknik të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime I

Data: 4 Nëntor 2021,
Ora: 12:10-13:10

ModeratorValbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
...
Read More

Sesioni Teknik 6: Menaxhimi i Operimit Teknik të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime II

Data: 4 Nëntor 2021,
Ora: 13:15-14:15

Moderator: Aranit Ukimeri, Kompania Rajonale e ...
Read More

AKTIVITET TJETËR: TRYEZË E RRUMBULLAKËT E PROGRAMIT TË KRAHASIMIT PËR SHOQËRITË UJËSJELLËS KANALIZIME

Data: 4 Nëntor 2021,
Ora: 14:20-14:50

Tryezë e Rrumbullakët: Programi i Krahasimit për ...
Read More