FORMULAR REGJISTRIMI PER KONFERENCA

Fushat e shenjuara me * jane te detyrueshme

1. Emri

 

a. APLIKIM INDIVIDUAL- Secili pjesëmarrës duhet të plotesojë formularin e regjistrimit.

2. INSTITUCIONI

3. KONTAKTE

4. ANËTARËSIMI TEK SHUKALB OSE/DHE SHUKOS

A jeni ju anëtar i SHUKALB ose/dhe SHUKOS?

i.  Ju lutemi, kontaktoni me Shoqatën respektive duke përdorur kontaktet në fillim të këtij dokumenti.

7. FIRMA

Help Text

5. Tarifat e Pjesëmarrjes në Konferencë në Euro

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në25 shtator
Tarifat
26 shtator – 01 nëntor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 60 75 65 80
Kompani 90 105 95 115
Individë 60 75 65 80
Profesionistë të rinj 40 N/A 40 N/A
Studentë 15 15 15 15
Institucione Publike 60 75 65 80
OJF/ Donatorë N/A 90 N/A 100

*Tarifa e regjistrimit përfshin aksesin në transmetimet e drejtpërdrejta të sesioneve teknike të konferencës, sesionet plenare, diskutimet në panel dhe pjesëmarrjen në ekspozitën virtuale.

6. Të dhënat bankare pagesën

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKALB

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

 

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102

SWIFT: FEFAALTRXXX

SHUKOS

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

 

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

 


SHËNIM:
Ju lutemi paguani shumën e plotë të shënuar në faturë. Komisionet bankare i takojnë pjesëmarrësit.