FORMULAR REGJISTRIMI PER KONFERENCA

Fushat e shenjuara me * jane te detyrueshme

1. Emri

 

a. APLIKIM INDIVIDUAL- Secili pjesëmarrës duhet të plotesojë formularin e regjistrimit.

2. INSTITUCIONI

3. KONTAKTE

4. ANËTARËSIMI TEK SHUKALB OSE/DHE SHUKOS

A jeni ju anëtar i SHUKALB ose/dhe SHUKOS?

i.  Ju lutemi, kontaktoni me Shoqatën respektive duke përdorur kontaktet në fillim të këtij dokumenti.

7. FIRMA

Help Text

5. Tarifat e Pjesëmarrjes në Konferencë në Euro

 

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në15 shtator
Tarifat
16 shtator – 01 nëntor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 80 95 90 105
Kompani 115 130 125 155
Individë 80 95 90 105
Profesionistë të rinj 50 N/A 50 N/A
Studentë 20 20 20 20
Institucione Publike 80 95 90 105
OJF/ Donatorë 115 130

* Regjistrimi përfshin hyrjen në sesione, pritjen gala, drekat, pushimet për kafe

6. Të dhënat bankare pagesën

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKALB

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

 

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102

SWIFT: FEFAALTRXXX

 

SHUKOS

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

 

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

 

 

 


SHËNIM:
Ju lutemi paguani shumën e plotë të shënuar në faturë. Komisionet bankare i takojnë pjesëmarrësit.