FORMULAR REGJISTRIMI PER KONFERENCA

Fushat e shenjuara me * jane te detyrueshme

1. Emri

 

a. APLIKIM INDIVIDUAL- Secili pjesëmarrës duhet të plotesojë formularin e regjistrimit.

2. INSTITUCIONI

3. KONTAKTE

4. ANËTARËSIMI TEK SHUKALB OSE/DHE SHUKOS

A jeni ju anëtar i SHUKALB ose/dhe SHUKOS?

i.  Ju lutemi, kontaktoni me Shoqatën respektive duke përdorur kontaktet në fillim të këtij dokumenti.

5. FIRMA

Help Text

Tarifat e Pjesëmarrjes në Konferencë në Euro

Kategoria e Pjesëmarrjes Tarifat
deri në 30 shtator
Tarifat
01 tetor – 01 nëntor
Anëtar Jo-anëtar Anëtar Jo-anëtar
Shoqëri UK/ person 60 75 65 80
Kompani 90 105 95 115
Individë 60 75 65 80
Profesionistë të rinj 40 N/A 40 N/A
Studentë 15 15 15 15
Institucione Publike 60 75 65 80
OJF/ Donatorë N/A 90 N/A 100

*Tarifa e regjistrimit përfshin aksesin në transmetimet e drejtpërdrejta të sesioneve teknike të konferencës, sesionet plenare, diskutimet në panel dhe pjesëmarrjen në ekspozitën virtuale.

Të dhënat bankare pagesën

Ju lutemi, vini re se regjistrimi juaj do të jetë i plotë pasi ne të konfirmojmë pagesën tuaj të regjistrimit. Ju mund të kryeni pagesën tek ajo llogari bankare, të cilën e konsideroni më të përshtatshme për ju. Gjithashtu, ju mund të konfirmoni pagesën e kryer duke dërguar një kopje të skanuar të pagesës tek kontaktet, të cilat gjenden në fillim të këtij dokumenti.

SHUKOS

Rr. “Bill Clinton”, Objekti- “Iber-Lepenc”, nr 13, kati I-re, Prishtinë, Kosovë

 

Banka: NLB Prishtina sh.a

Banka Ndërmjetëse: LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana Slovenia

Emri i përfituesit: SHUKOS

Nr. i llogarisë: 17-00-200000018975

IBAN: XK051700200000018975          

SWIFT: NLPRXKPR

SHUKALB

SHUKALB, Pjeter Bogdani, Tiranë, Shqipëri

 

Banka: PROCREDIT BANK, Shqipëri

Emri i përfituesit: Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Nr. i llogarisë: 50-006143-01-02 (EUR)

IBAN: AL29209415070000500061430102

SWIFT: FEFAALTRXXX

 

 

 


SHËNIM:
Ju lutemi paguani shumën e plotë të shënuar në faturë. Komisionet bankare i takojnë pjesëmarrësit.