Afati i fundit për dorëzimin e Abstrakteve është me datë 02 Shtator 2019.

Për  informacion më të detajuar referohuni Broshurës Thirrje per Abstrakte 2019.