SPONSORIZIMI

SPONZORIZIMI

Sponsorizimi në këtë Konferencë të Përbashkët Ballkanike nuk është vetëm një mjet për të mundësuar njohjen e emrit të kompanisë tuaj në sektorin e ujit në rajonin e Ballkanit. Më shumë se kaq, gjithashtu tregon se kompania juaj kupton dhe mbështet vizionin e SHUKOS dhe SHUKALB, për të ofruar programe cilësore në shkëmbimin e njohurive me një kosto shumë të përballueshme për pjesëmarrësit e rajonit.

Paketat e sponsorizimit që janë në dispozicion për këtë konferencë janë:

  • Pritja Gala € 3,000 (Vetëm Një Sponsor)
  • Pushimi për Kafe € 1,500 në ditë (Vetëm Dy Sponsorë)

Për më tepër detaje mbi benefitet e secilës prej këtyre paketave të sponsorizimit, ju lutem kontaktoni Alban Kushin (SHUKALB), në Tel: +355 42 245 101, Mob: +355 69 6012782, info@BalkansJointConference.org.