Zsuzsanna Nagy

DHI Group, Hungari

Zsuzsanna Nagy

DHI Group, Hungari
zsn@dhigroup.com

Biography

Znj. Zsuzsanna Nagy është një eksperte e ujit, me fokus të veçantë në projekte dhe zhvillime të integruara, ka punuar në fushën e ujit dhe mjedisit për më shumë se 15 vjet, në detyra të shkallës vendore dhe ndërkombëtare si eksperte dhe menaxhere e projektit. Ka punuar në transformimin e sfidave dhe nevojave të ndërmarrjeve të ujësjellësit në zgjidhje të synuara dixhitale që mbështesin energjinë dhe operacionet efikase si në zonat e furnizimit me ujë ashtu edhe të sistemit të grumbullimit. Ajo është diplomuar me një diplomë master dhe ka doktoruar në integrimin e politikave të WFD dhe legjislacioneve të tjera të BE-së në aplikimin praktik për projektet e restaurimit të mjedisit. I përfshirë në aktivitetet e Dhomës së Inxhinierisë si lektor i të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe anëtar i ekipit të një grupi pune që synon transformimin e menaxhimit të ujërave të stuhisë në praktikën IUWM në Hungari, në vendet e Ballkanit dhe MENA.

Me një pasqyrë dhe kompetenca kaq të gjera, Zsuzsanna Nagy është në gjendje të krijojë një urë lidhëse dhe të moderuar midis disiplinave të ndryshme dhe nevojave sektoriale, duke lidhur fort çështjet e ujit urban dhe menaxhimit rajonal të ujit.