YLBERINË BALIU

Teknologe e ujërave të ndotura, Sekretare e Profesionistëve të Rinj të Ujit në Kosovë

YLBERINË BALIU

Teknologe e ujërave të ndotura, Sekretare e Profesionistëve të Rinj të Ujit në Kosovë
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Ylberinë Baliu ka një ekperiencë prej rreth katër vitesh në menaxhimin e ujërave të ndotura. Ka të përfunduara studimet bachelor dhe master në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore në Universitetin “Isa Boletini” në  Mitrovicë, dhe një semestër në Shkencat e Mjedisit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Van Hall Larenstein në Holandë. Ka fituar eksperiencë në menaxhmimin e ujërave të ndotura industriale, me theks të veçantë në trajtimin aerob të ujërave shkarkuese nga qumështoret dhe trajtimin anaerob të hirrës. Ylberina ka aftësi të mira në komunikim dhe lidership, dhe është e përqëndruar për të zhvilluar aftësitë në menaxhimin e projekteve dhe menaxhimin e lidhjeve me klientin.

Aktualisht është e punësuar nga YES L.L.C. në Kosovë, si teknologe e ujërave të ndotura, dhe gjithashtu është sekretare e Profesionistëve të Rinj të Ujit në Kosovë.