Ylber Mirta

Udhëheqës i Departamentit për Ujëra Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ylber Mirta

Udhëheqës i Departamentit për Ujëra Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
ymirta@gmail.com

Biography

Ylber Mirta,  ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti I TEKNOLOGJISË. Ka një experience 20 vjeçare në administrimin me ujëra në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV). Gjithashtu, ka një experience të gjerë në menaxhimin e projekteve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.  Në RMV-ut, aktivitetet kryesore të tij përfshijnë zhvillimin e politikave nacionale në sferën e ujërave, legjislacionit, strategjive, planeve menaxhuese si dhe në zbatimin e tyre. Aktualisht, është Udhëheqës I Departamentit për ujëra në Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapësinor në RMV. Është pjesëmarrës aktiv në shumë takime, konferenca, mbledhje dhe evente të ndryshme që kanë të bëjnë me problematikën e ujërave si në vend ashtu edhe jashtë vendit.

Nën drejtimin e tij ky institucion ka shënuar një sukses të ndjeshëm dhe të vazhdueshëm sidomos në menaxhimin e ujërave ndërkufitarë.

All sessions by Ylber Mirta

Sesioni Plenar 1:

08 Nën 2023
09:35-10:35