Thoma Koroveshi

Inxhinier Hidroteknik, Përgjegjës i Njësisë së Humbjeve, SHRUKK Sh.a.

Thoma Koroveshi

Inxhinier Hidroteknik, Përgjegjës i Njësisë së Humbjeve, SHRUKK Sh.a.
thkoroveshi@ukko.al

Biography

Thoma Koroveshi ka kryer studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe zotëron diplomë Master i Shkencave në Inxhinieri Hidroteknike. Ai ka një përvojë pune 5 vjeçare në Projektim, Zbatim dhe Menaxhim në sektorin Ujësjellës-Kanalizime. Aktivitetet kryesore të tij përfshijnë hartimin e Projekteve të Zbatimit për skemat e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Gjithashtu, në pjesën e manaxhimit, është specializuar për hartimin e strategjive për zvogëlimin e humbjeve dhe përdorimin e pajisjeve për kontrollin aktiv të rrjedhjeve.

Aktualisht, është Inxhinier Hidroteknik, Përgjegjës i Njësisësë humbjeve në Departamentin Teknik pranë SHRUKK Sh.a.

All sessions by Thoma Koroveshi

Sesioni Teknik 4: Menaxhimi i Ujit Pa të Ardhura

09 Nën 2022
12:05-13:05
SALLA BEETHOVEN