SH.T. Matthias Conrad

Zëvendës Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Gjermane, Kosovë

SH.T. Matthias Conrad

Zëvendës Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë, Ambasada Gjermane, Kosovë

Biography