Safete Isufi

Përgjegjëse e GIS-it në KRU “Prishtina” Sh. A.

Safete Isufi

Përgjegjëse e GIS-it në KRU “Prishtina” Sh. A.

Biography

 Znj. Safete Isufi ka mbaruar studimet e larta master në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore, Departamenti i Gjeografisë, Modelet Socio Ekonomike në Hapsirë përmes GIS-it. Ka një përvojë 15 vjeçare me kompani prestigjioze ndërkombëtare me projekte në Kosovë në sektorin e GIS-it, ku ka punuar si eksperte e GIS-it pran Bankës Botërore, pastaj me kompani të ndryshme vendore si Menaxhere e projekteve të GIS-it, konsulente e GIS-it etj. Gjatë kësaj kohe e kanë përcjellë shumë trajnime në fushat e GIS-it, ujit, programimit,  ekskluzivisht në programet Softwerike të GIS-it: ARCGIS, ARCHYDRO, QGIS, Mapinfo Proefssional, SQL, Geomedia, VirtualGIS etj. Gjithashtu ka të publikuara punime shkencore në univerzitete të ndryshme botërore dhe sympoziume internacionale. Aktualisht është përgjegjëse e GIS-it në KRU “Prishtina” Sh. A. në Prishtinë, Kosovë.