Rozarta Pura

Keshilltare Ligjore Shoqeria U.K.Rajoni Durres

Rozarta Pura

Keshilltare Ligjore Shoqeria U.K.Rajoni Durres
rozarta78@hotmail.com

Biography

Rozarta Pura ka mbaruar studimet e larta në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, Dega E Drejte Private. Ajo ka një eksperiencë 13 vjeçare në drejtimin e Departamentit të Burimeve Njerezore dhe Juridik në sektorin e ujit. Gjithashtu, ajo ka një eksperiencë të gjerë në menaxhimin e projekteve ndërkombëtare dhe është aktive në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar duke qënë Trajnere e Certifikuar dhe pjesë e rrjetit RCDN’; Eksperte Lokale në Programin e “Zhvillimit I qëndrueshëm I kapaciteteve në Sektorin UK”  për modulet Menaxhimi dhe Supervizimi. Së fundi Eksperte HR për projektin “Zhvillimi I ujësjellësave Rural” komponenti III zhvilluar  nga Fondi I Shqiptar I Zhvillimit dhe KfË. Në Shqipëri aktivitetet kryesore të saj përfshijnë aktivizimin në zhvillimin e strategjive dhe zbatimin e programeve të monitorimit, vlerësimit dhe mbrojtjes së punonjëseve në fushë dhe marrjen e masave përkatëse për rregullime ligjore. Znj.Pura ka qënë e përfshirë si Anëtare e Komitetit Teknik te Balkans Joint Konferences SHUKALB-SHUKOS, edhe si Moderatore dhe Prezantuese.

Aktualisht, ajo është Këshilltare Ligjore në Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sha. Me punën e saj shoqëria e re Rajonale po përmbush me sukses përfshirjen në reformën e ujit dhe përfundimin e proçesit ligjor dhe të B.Nj për fillimin e aktivitetit.

All sessions by Rozarta Pura