Premtim Islami

Koordinator i Lartë Kombëtar, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë

Premtim Islami

Koordinator i Lartë Kombëtar, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë
Premtim.Islami@kfw.de

Biography

Z. Premtim Islami ka përvojë prej 17 vitesh me projekte të infrastrukturës komunale. Ka përfunduar Master në Administrim Biznesi në vitin 2011 në universitetin Staffordshire. Gjatë kësaj periudhe është përfshirë në zbatimin e shumë projekteve në sektorin e ujërave, ujërave të zeza, mbetjeve të ngurta dhe efiçiencës së energjisë në sektorin e ujit. Ka fituar shumë përvojë në dialogun e politikave në sektor me aktorë të ndryshëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Identifikimi i projekteve të qëndrueshme me partnerët lokalë ka bërë tërheqës për donatorët e tjerë që të bashkohen në projekte shumë të suksesshme në të gjitha pjesët e Kosovës.

Që nga viti 2006 është i përfshirë në KfW Banka Gjermane për zhvillim si Koordinator i Lartë Kombëtar

All sessions by Premtim Islami