PETR INGEDULD

Ekspert Hidraulik

PETR INGEDULD

Ekspert Hidraulik
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
pi@dhigroup.com

Biography

Ing. Petr Ingeduld është një menaxher projekti dhe inxhinier hidraulik me DHI, me mbi 20 vite përvojë profesionale dhe drejton projekte të ndryshme për DHI në mbarë botën. Gjatë gjithë karrierës së tij, z. Ingeduld është fokusuar në zhvillimin dhe aplikimin e modeleve te hidraulikës për të mbështetur furnizimin dhe shpërndarjen e ujit; ai ka arritur projekte në shumë vende të botës dhe ka ofruar zgjidhjen teknike në drejtimin e problemeve në përpjekjet e modelimit. Z. Ingeduld ka ekspertizë në integrimin e teknologjive GIS dhe SCADA me modelimi hidraulik, zhvillimin e modeleve matematikore dhe algoritme të përdorura në shpërndarjen e ujit, rrjedhjen e paqëndrueshme dhe hidraulike te modelimit kalimtar. Në vitet e fundit, z. Ingeduld gjithashtu ka punuar në projekte të menaxhimit të ujit dhe rrjedhjeve pa të ardhura. Ai ka publikuar mbi 100 punime kërkimore/profesionale. Zoti Ingeduld është aktualisht duke punuar në modelin hidraulik në kohë reale të MWD të ujit të trajtuar Los Angeles, dhe në kalibrimin e modelit hidraulik të Sandness, Norvegji.