Niman Baliu

Media Expert, Mitrovica Regional Water Company, Kosova

Niman Baliu

Media Expert, Mitrovica Regional Water Company, Kosova

Biography

Niman Baliu, Ekspert për media, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovicë, Kosovë