Mumin Morina

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava - Gjilan, Kosovë

Mumin Morina

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava - Gjilan, Kosovë
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Mumin Morina ka mbaruar studimet e larta ne Universitetin e Prishtines , Fakulteti I Ndertimtaris dhe Arkitektures dega Hidroteknike, me pas ka mbaruar Magjistraturen ne kete Universitet me temen: “Modelimi hidraulik i ujesjellesit te Gjilanit”. Ka kryer disa trajnime nderkombetare ne sektorin e ujit, sidomos eshte specializuar ne fushen  e Menaxhimit te Thatesires dhe ne Menaxhimin e ujit te pafaturuar. Ka nje eksperience te gjate  ne menaxhim, projektim dhe mbykqyrje te projekteve, kryesisht ne sektorin  e ujit. Qe nga viti 1999 si i punesuar ne Kompanin e ujesjellesit te Gjilanit ka  udhehequr Departamentin teknik, detyre te cilen e mban edhe tani. Nen kontributin e tij  KRU Hidromorava ne Gjilan ka shenuar sukses te ndieshem ne rritjen e kapitalit te saje, zvogelimin e humbjeve te ujit, permiresimin e sherbimeve ndaj konsumatorit, etj.