Moritz Remé

Drejtor i Zyrës së KfW për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut

Moritz Remé

Drejtor i Zyrës së KfW për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut
Moritz.Reme@kfw.de

Biography

Moritz Remé është drejtor i zyrës së KfW për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ku KfW financon investime publike në sektorin e ujit, kanalizimeve, mbeturinave, ujitjes dhe energjisë, përveç programeve të sektorit financiar në AAP dhe promovimin e NVM-ve. Shkencëtari politik dhe ekonomist si sfond, Moritz Remé ka mbi 15 vjet përvojë si Menaxher Portofoli për KfW në Azi dhe në Lindjen e Mesme, kryesisht në programet e infrastrukturës së energjisë dhe ujit.