Milica Petrovic

Pergjegjese e Departamentit të Ujërave, Agjencia Rregullative e Energjisë dhe Ujit të Malit të Zi

Milica Petrovic

Pergjegjese e Departamentit të Ujërave, Agjencia Rregullative e Energjisë dhe Ujit të Malit të Zi

Biography

Milica Petrovic punon në Agjencinë Rregullatore për Energji dhe Ujë të Malit të Zi si shefe e Departamentit të Ujërave. Ajo është ekonomiste me më shumë se 13 vite në sektorin e ujit në Mal të Zi. Më parë, Milica ka punuar në Vodacom, njësi e zbatimit të projektit për 5 komuna të cilat ndodhen në Bregdetin e Malit të Zi. Ajo ka një diplomë master në menaxhim ekologjik dhe diplomë bachelor në Financë dhe Banka. Nga korriku 2016 deri në qershor 2017, ajo ishte duke ndjekur programin Huber Humphrey Fellowship në SHBA. Gjatë Bursës së saj Humphrey, ajo synon të zgjerojë njohuritë e saj në menaxhimin e ujit dhe financimin e infrastrukturës në Universitetin Cornell.