Lumni Sallahu

Menaxher ne Operimin dhe Mirëmbajtjen në ITUN - Prizren

Lumni Sallahu

Menaxher ne Operimin dhe Mirëmbajtjen në ITUN - Prizren
lumnisallahu@hotmail.com

Biography

Z. Lumni Sallahu ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ndertimtarisë dhe Arkitekturës, Dega Hidroteknik. Ai ka një eksperiencë 13 vjeçare në zbatim, projektim, drejtim në fushën e ndërtimit dhe sektorin e ujit dhe ujërave të ndotura. Gjithashtu, ai ka një eksperiencë të gjerë në menaxhimin e projekteve ndërkombëtare dhe është aktiv në nivel kombëtar. Në Kosovë aktivitetet kryesore të tij përfshijnë zhvillimin e strategjive dhe zbatimin e programeve të monitorimit, vlerësimit dhe mbrojtjes së ujërave me theks të veqantë në trajtimin e ujërave të ndotura.

Aktualisht, ai është Menaxher ne Operimin dhe Mirëmbajtjen në ITUN – Prizren . Nën drejtimin e tij ky institucion ka shënuar një sukses të ndjeshëm dhe të vazhdueshëm në përmbushjen e plotë të misionit te tij.