Luljeta Ajdini

Udhëheqëse e laboratorit të mikrobiologjisë në “Fluidi”

Luljeta Ajdini

Udhëheqëse e laboratorit të mikrobiologjisë në “Fluidi”
luljeta.ajdini@ubt-uni.net

Biography

Luljeta Ajdini ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, departamenti i Biologjisë, Biologji e Përgjithshme ndërsa studimet master në Universitetin e Tiranës dega botanike, departamenti hidrobiologji – algologji. Ajo ka një eksperiencë më shumë se 15 vjeçare si vlerësuese dhe monitoruese e mjedisit dhe ujrave. Punon dhe ka punuar në shumë kompani të njohura si menagjere dhe udhëheqëse e laboratoreve të mikrobiologjisë si “Fluidi”, “Mirsos”, “INKOS” KEK, etj..
Aktualisht, ajo është Asistente në kolegjin UBT në departamentin e Shkencave të Ushqimit dhe si udhëheqëse e laboratorit të Mikrobiologjisë në kopaninë “Fluidi”.