Lorik Dervishaj

Inxhinier në STRABAG AG

Lorik Dervishaj

Inxhinier në STRABAG AG
lorik.dervishaj@gmail.com lorik.dervishaj@strabag.com

Biography

Z. Lorik Dervishaj ka mbi tetë vjet përvojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe çështjet e ujit. Ai u diplomua me diplomë Bachelor në Departamentin e Inxhinierisë Hidroteknike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në vitin 2014 dhe Master Shkencor në Inxhinieri Hidroteknike në Universitetin Politeknik të Tiranës në vitin 2016. Ka fituar përvojë në fushën e projekteve të sistemeve të ujësjellësit, kanalizimeve, sistemet e ujitjes dhe rrjedhat e lumenjve. Ai krijon aftësi të mira komunikuese përmes përvojës në Universitetin e Prishtinës si asistent mësimdhënës.
Loriku krijon gjithashtu aftësi dhe përvojë në menaxhimin e punimeve në ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza, fillimin dhe vënien në punë dhe operatorin e impiantit.

Aktualisht, ai ndjek funksionimin e impiantit në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Pejë.