DR. LINDITA MAXHUNI-THAÇI

Specialiste e Shendetit Publik

DR. LINDITA MAXHUNI-THAÇI

Specialiste e Shendetit Publik

Biography

Znj. Lindita Maxhuni-Thaçi  eshte specialiste e shendetit publik, assistente ne FM-UP dhe PhD kandidat. Qe nga viti 2010 punon ne IKSHPK ne sektorin e ujit dhe sanitacionit. Per keto 12  vite pune ne sektorin e ujit ka qene e kyqur ne shume projekte dhe aktivitete shkencore,  vendore dhe jashte vendit, lidhur me qeshtjet  mjedisore dhe ne  veqanti temat per ujin per pije. Gjate angazhimit të saj ne Institutin Kombetare te Shendetesise Publike ka udhehequr disa projekte ne fushën e ujit per pije:

  • Bashkpunetore në projektin për transpozimin e direktivës evropiane për ujin e pijshëm 98/83 EC dhe hartimit të Udhezimit Administrastiv  “Cilësia e Uji per pije në Kosovë” përkrahur nga BE nëpërmjet TAIEX – 2010-2011
  • Bashkepunetore  në projektin “ Asistenca teknike per Qendren e monitorimit te ujit per pije/IKSHPK/ ne permbushjen e standardeve te kerkuara nga Direktiva Evropiane  e ujit per konsum human 98/83/EC”  përkrahur nga BE nëpërmjet TAIEX – 2012-2014
  • Antare në grupin punues per plotesim ndryshimin e Udhezimit Administrastiv Nr.10/2021 “Cilësia e Uji per pije në Kosovë”, transpozimi i DWD 2020/2184 (risk assessment and risk management) përkrahur nga BE dhe SDC-Office in Kosovo, 2020-2021

Pjesemarese ne shume  konferenca me karakter shkencor dhe seminare  profesionale per temat lidhur me ujin për pije dhe mjedisin.

Eshte e martuar dhe ka dy fëmijë,  jeton dhe punon në Prishtinë.