Klevis Jahaj

Drejtor i Përgjithshëm | AKUM (Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve)

Klevis Jahaj

Drejtor i Përgjithshëm | AKUM (Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve)

Biography

Z. Klevis Jahaj ka kryer studimet pranë Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës, dega Financë. Nga Tetori 2021, z. Jahaj u emërua për të drejtuar Agjencinë Kombëtare Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, institucion në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.Gjithashtu, aktualisht është angazhuar në reformimin e sektorit të ujësjellësit, i cili ka lidhje me përmirësimin e shërbimit ofruar qytetarëve, rritjen e performancës financiare dhe operacionale për të gjitha shoqëritë e Uësjellës Kanalizime.

Për 7 vite Z. Jahaj ka qënë drejtues pranë OSHEE Rajoni Tiranë, duke u fokusuar në reformen e energjisë elektrike dhe përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve.