Hantin Bonati

Zëvendës Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri (PK)

Hantin Bonati

Zëvendës Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri (PK)

Biography

Z.Hantin Bonati u lind më 26 qershor 1980 në qytetin e Tiranës, ai është i martuar me znj. Irida Bonati, me të cilën ka një djalë Danielin, dhe një vajzë Haidin. Bonati është i diplomuar në fushën e Administrim Biznesit në vitin 2003 në Universitetin e Tiranës. Ai ka kryer studime pasuniversitare në fushën e Administrim Biznesit, sikurse dhe mban titullin Master në Administrim Biznesi (2009) nga Universiteti i Tiranës. Bonati gëzon një përvojë të gjatë në administratën publike, ku për periudhën 2004 – 2011 ka shërbyer pranë pushtetit vendor (Bashkisë së Tiranës), në funksione të ndryshme drejtuese. Pas një periudhe 2-vjeçare në sektorin privat në pozicionin e konsulentit për bizneset, rikthehet të kontribuojë në administratën publike në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile, në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nga korriku 2014, deri në tetor 2017, ai ka mbajtur pozicionin e Sekretarit Kombëtar të Ujit, duke drejtuar institucionin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit. Së fundmi, në tetor 2017, është emëruar në pozicionin e Zëvendësministrit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ai ka kryer një sërë kursesh profesionale dhe trajnime, brenda dhe jashtë vendit, për çështje të ndryshme kryesisht në kontekstin e mirëqeverisjes në nivelin qendror dhe vendor, sikurse dhe aspekteve të mirëadministrimit në përgjithësi. Bonati ka dhënë kontributin e tij në fushën akademike që prej vitit 2010 si asistent pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe që prej vitit 2014 si asistent pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Ai është njohës i gjuhës angleze dhe italiane.